phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của nó

❮ Bài trước Bài sau ❯


Phân tích số 84 rời khỏi quá số thành phần rồi mò mẫm tụ tập những ước của chính nó.

Bạn đang xem: phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của nó

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 11: Phân tích một vài rời khỏi quá số vẹn toàn tố

Bài 5 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Phân tích số 84 rời khỏi quá số thành phần rồi mò mẫm tụ tập những ước của chính nó.

Lời giải:

+) Phân tích 84 rời khỏi quá số thành phần bằng phương pháp ghi chép "theo cột dọc":

Bài 5 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Do đó: 84 = 2 . 2 . 3 . 7 = 22 . 3 . 7 

+ Khi cơ tao với phân tích

84 = 1 . 84 = 2. 42 = 3 . 28 = 4 . 21 = 6 . 14 = 7 . 12 

Do cơ những ước của 84 là: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 21; 28; 42; 84. 

Giả sử A là tụ tập những ước của 84. 

Vậy A = {1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 21; 28; 42; 84}.

Xem thêm: koh p2o5

Lời giải Toán 6 Bài 11: Phân tích một vài rời khỏi quá số thành phần hoặc, cụ thể khác:

 • Câu căn vặn phát động trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Làm thế này nhằm ghi chép số 120 kết quả của những quá số vẹn toàn tố? ....

 • Hoạt động 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: a) Hãy nêu những số thành phần nhỏ rộng lớn 30. ....

 • Luyện luyện 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm một ước thành phần của 187. ....

 • Hoạt động 2 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Viết số 12 kết quả của những quá số thành phần. ....

 • Luyện luyện 2 trang 45 Toán lớp 6 Tập 1: Phân tích số 40 rời khỏi quá số thành phần bằng phương pháp ghi chép “rẽ nhánh” và “theo cột dọc” ....

 • Luyện luyện 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Phân tích số 450 rời khỏi quá số thành phần. ....

 • Bài 1 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Phân tích những số sau rời khỏi quá số vẹn toàn tố: 45, 78, 270, 299. ....

  Xem thêm: chi phí sàng lọc tinh trùng sinh con trai

 • Bài 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: a) tường 400 = 24 . 52. Hãy ghi chép 800 kết quả những quá số thành phần. ....

 • Bài 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: a) tường 2 700 = 22 . 33 . 52. Hãy ghi chép 270 và 900 kết quả những quá số thành phần. ....

 • Bài 4 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Chỉ rời khỏi nhì số ngẫu nhiên tuy nhiên từng số cơ với chính tía ước thành phần. ....