phân biệt khuếch tán đơn giản và khuếch tán tăng cường

Nêu Điểm lưu ý của vận gửi thụ động. Phân biệt khuếch giã giản dị và đơn giản và khuếch giã tăng cường

140 23/03/2023

Câu căn vặn 2 trang 67 Sinh học tập 10: Nêu Điểm lưu ý của vận gửi thụ động. Phân biệt khuếch giã giản dị và đơn giản và khuếch giã đẩy mạnh bằng phương pháp hoàn thiện theo đòi bảng khuôn mẫu sau:

Bạn đang xem: phân biệt khuếch tán đơn giản và khuếch tán tăng cường

Nêu Điểm lưu ý của vận gửi thụ động (ảnh 1)

Trả tiếng

• Đặc điểm của vận gửi thụ động:

- Vận gửi thụ động là loại khuếch giã những hóa học kể từ điểm đem độ đậm đặc hóa học tan cao cho tới điểm đem độ đậm đặc hóa học thấp – xuôi chiều gradient độ đậm đặc.

- Không tiêu hao tích điện.

- Các hóa học rất có thể khuếch giã qua chuyện lớp kép phospholipid hoặc qua chuyện những protein xuyên màng.

• Phân biệt khuếch giã giản dị và đơn giản và khuếch giã tăng cường:

Thành phần (màng tế bào) tham lam gia khuếch tán

Đặc điểm hóa học khuếch tán

Xem thêm: dùng vòi xịt vào vùng kín

Các nhân tố tác động cho tới vận tốc khuếch tán

Khuếch tán đơn giản

Lớp kép phospholipid.

Không phân cực kỳ và đem độ dài rộng nhỏ.

Phụ nằm trong nhập thực chất khuếch giã, sự chênh nghiêng độ đậm đặc những hóa học bên phía trong và bên phía ngoài hao hao bộ phận chất hóa học của lớp phospholipid kép.

Khuếch giã tăng cường

Xem thêm: chi phí sàng lọc tinh trùng sinh con trai

Kênh protein chuyên nghiệp biệt – protein xuyên màng.

Các hóa học ko thể khuếch giã qua chuyện lớp kép phospholipid của màng tế bào tựa như các ion, những hóa học phân cực kỳ, những amino acid,…

Không chỉ tùy thuộc vào vận tốc khuếch giã mà còn phải tùy thuộc vào con số kênh protein đóng góp ngỏ bên trên màng. Trong khi, sự khuếch giã của những ion qua chuyện những kênh protein còn tùy thuộc vào sự chênh nghiêng về năng lượng điện thế đằm thắm nhì phía của màng.