phân biệt độ dịch chuyển và quãng đường


Vị trí của vật vận động bên trên những thời điểm

BÀI 4. ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC

I. Vị trí của vật vận động bên trên những thời điểm

- Cách xác xác định trí của vật: sử dụng hệ tọa phỏng vuông góc với gốc là địa điểm của vật mốc, trục hoành Ox và trục tung Oy. Các độ quý hiếm bên trên những trục tọa phỏng được xác lập theo đuổi một tỉ lệ thành phần xác lập.

VD: Nếu tỉ lệ thành phần là \(\frac{1}{{1000}}\) thì địa điểm của điểm A vô Hình 4.1 được xác lập bên trên hệ tọa phỏng là A (x = 10 m; hắn = trăng tròn m) và của điểm B là B (x = -10 m; hắn = trăng tròn m).

 

- Cách xác lập thời điểm: Chọn mốc thời hạn, đo khoảng cách thời hạn kể từ thời gian được lựa chọn thực hiện mốc cho tới thời gian cần thiết xác lập.

VD: Nếu lựa chọn mốc thời hạn là khi 6 h và thời hạn vận động là 2 h thì thời gian kết thúc giục là 2 + 6 = 8 h.

=> Hệ quy chiếu = Hệ tọa phỏng + Mốc thời hạn + Đồng hồ nước đo thời hạn.

* Chú ý: Khi vật vận động bên trên đường thẳng liền mạch thì chỉ việc sử dụng hệ tọa phỏng với điểm gốc O (vị trí của vật mốc) và trục Ox trùng với hành trình vận động của vật.

II. Độ dịch chuyển

- Độ dịch đem được trình diễn vày một mũi thương hiệu nối địa điểm đầu và địa điểm cuối của vận động, có tính lâu năm tỉ lệ thành phần với sự cân đối của phỏng dịch đem.

- Kí hiệu: \(\overline d \)

- Đơn vị: m.

VD: Một vật dịch rời kể từ A cho tới B được 500 m, rồi trở lại C là 150 m. Hỏi phỏng dịch đem của vật này là bao nhiêu?

 

Lời giải chi tiết:

Ta có: điểm đầu bên trên A, điểm kết thúc giục bên trên C, nên phỏng dịch đem \(\overline d  = AC = 500 - 150 = 350(m)\)

Xem thêm: bài tập khai triển hằng đẳng thức

III. Phân biệt phỏng dịch đem và quãng lối đi được

- Độ dịch đem là khoảng cách từ vựng trí đầu cho tới vị cuối của vật, cho biết thêm phỏng lâu năm và sự thay cho thay đổi vị trí của vật

- Quãng đàng là phỏng lâu năm của vật tiến hành được vô trong cả quy trình vận động.

VD: Một vật dịch rời kể từ A cho tới B được 500 m, rồi trở lại C là 150 m. Hỏi phỏng dịch đem và quãng đàng của vật này là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết:

 

Độ dịch chuyển: \(\overline d  = AC = 500 - 150 = 350(m)\)

Quãng đường: s = AB + BC = 500 + 150 = 650 (m).

* Chú ý: Độ dịch đem và quãng đàng cân nhau Khi vật vận động ko thay đổi chiều và vận động trực tiếp.

IV. Tổng hợp ý phỏng dịch chuyển

- Dùng quy tắc nằm trong vectơ nhằm tổ hợp phỏng dịch đem của vật.

Sơ thiết bị trí tuệ về Độ dịch đem và quãng đường

 


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí 10 - Kết nối học thức - Xem ngay

Xem thêm: toán lớp 4 trang 102

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết hùn học viên học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.