oxit của một nguyên tố hóa trị 2 chứa 28 57 oxi về khối lượng nguyên tố đó là

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Lời giải:

Đáp án chính là: A

Gọi A là yếu tắc cần thiết dò thám, đôi khi A là lượng mol của yếu tắc đó

Vì A sở hữu hoá trị II nên công thức oxit của A với oxi được xem là AO

Theo đưa ra, tao có:

\[\% {m_O} = 28,57\% \Leftrightarrow \frac{{16}}{{16 + A}}.100 = 28,57 \to A = 40\]

Vậy yếu tắc cần thiết dò thám là can xi (Ca).

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoà tan không còn m gam sắt kẽm kim loại M vì như thế hỗn hợp H2SO4 loãng, rồi cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được 5m gam muối bột khan. Kim loại M là

A. Al;

B. Mg;

C. Zn;

Xem thêm: đầu hạ vị là sao

D. Fe.

Câu 2:

Viết công thức electron và công thức cấu trúc của những chất: HClO, HClO3, HClO4, H3PO4, H2SO4, H2SO3. Chỉ rõ ràng loại links nằm trong hoá trị sở hữu rất rất, phân rất rất, mang đến nhận trong những hóa học.

Câu 3:

a) Nguyên tố A ko nên là khí khan hiếm, vẹn toàn tử sở hữu phân lớp electron ngoài nằm trong là 3p. Nguyên tử yếu tắc B sở hữu phân lớp e ngoài nằm trong là 4s.

(1) Trong 2 yếu tắc A, B yếu tắc nào là là sắt kẽm kim loại, yếu tắc nào là là phi kim?

(2) Xác toan thông số kỹ thuật e của A, B và thương hiệu của A, B.

Cho biết tổng số e ở nhì phân phần bên ngoài nằm trong của A và B là 7.

b) Cho những ion A-, B2+ đều phải sở hữu thông số kỹ thuật electron của khí hiếm Ne (1s22s22p6). Viết thông số kỹ thuật e của A, B và Dự kiến đặc thù hoá học tập của 2 yếu tắc này.

Câu 4:

Cho X là 1 muối bột nhôm (khan), Y là 1 muối bột vô sinh (khan). Hòa tan m gam lếu láo hợp ý 2 muối bột X, Y (có nằm trong số mol) vô nước nhận được hỗn hợp A. Thêm kể từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 vô hỗn hợp A cho đến dư được hỗn hợp B, kết tủa D và khí C. Axit hóa hỗn hợp B vì như thế HNO3 rồi tăng AgNO3 vô thấy xuất hiện nay kết tủa White, kết tủa này bị đen giòn dần dần khi nhằm ngoài độ sáng. Khi tăng dd Ba(OH)2 vô hỗn hợp A thì kết tủa D đạt độ quý hiếm lớn số 1 (kết tủa E), tiếp sau đó tăng tiếp dd Ba(OH)2 vô thì lượng kết tủa đạt độ quý hiếm nhỏ nhất (kết tủa F). Nung những kết tủa E và F cho tới lượng ko thay đổi, nhận được 6,248g và 5,126g những hóa học ứng. Cho biết F ko tan vô axit mạnh.

a. Xác toan CTHH của những muối bột X, Y.
b. Tính m và thể tích khí C ở đktc ứng với độ quý hiếm E lớn số 1.

Câu 5:

Hòa tan 21,1 gam lếu láo hợp ý A bao gồm Zn và ZnO vì như thế 200 gam hỗn hợp HCl (vừa đủ) nhận được hỗn hợp B và 4,48 lít khí H2.

a. Xác toan Tỷ Lệ từng hóa học sở hữu vô lếu láo hợp ý A.

b. Tính lượng muối bột sở hữu vô hỗn hợp B.

Xem thêm: soạn bài về thăm mẹ lớp 6

Câu 6:

Dung dịch H2SO4 sở hữu độ đậm đặc H2SO4 0,005M thì pH vì như thế bao nhiêu?