ở nhiệt độ thường kim loại na phản ứng với h2o thu được h2 và chất nào sau đây

Câu hỏi:

12/09/2022 6,615

C. NaOH.                  

Đáp án chủ yếu xác

D. Na2O2.

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch nào là tại đây thực hiện phenolphtalein thay đổi màu hồng?

Câu 2:

Ở ĐK thông thường, hóa học nào là tại đây ở tình trạng rắn?

Câu 3:

Tiến hành thực nghiệm bám theo quá trình sau:

Thí nghiệm 1: Cho 5 giọt hỗn hợp CuSO4 5% và khoảng tầm 1 ml hỗn hợp NaOH 10% nhập ống thử. Lắc nhẹ nhàng, gạn quăng quật lớp hỗn hợp níu lại kết tủa Cu(OH)2. Rót tăng 2 ml hỗn hợp glucozơ nhập ống thử chứa chấp Cu(OH)2, rung lắc nhẹ nhàng.

Thí nghiệm 2: Cho nhập ống thử 1 ml tròng trắng trứng 10% (protein), 1 ml hỗn hợp NaOH 30% và 1 giọt hỗn hợp CuSO4 2%. Lắc nhẹ nhàng ống thử.

Cho những tuyên bố sau tương quan cho tới thực nghiệm trên:

    (a) Tại thực nghiệm 1, hoàn toàn có thể thay cho thế glucozơ vị saccarozơ thì hiện tượng kỳ lạ vẫn ko thay đổi.

    (b) Thí nghiệm 1 chứng minh glucozơ sở hữu chứa chấp group chức -CHO.

    (c) Kết thúc đẩy thực nghiệm 2, nhận được thành phầm được màu tím.

    (d) Cả nhị thực nghiệm đều xẩy ra phản xạ oxi hoá - khử.

    (e) Tại thực nghiệm 2, nếu như thay cho tròng trắng trứng vị hỗn hợp Ala-Gly thì hiện tượng kỳ lạ vẫn ko thay đổi.

Số tuyên bố đích thị là

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn láo ăn ý E gồm ancol C3H8O và amin X (no, mạch hở, nhị chức) cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 26,88 lít O2, nhận được N2, H2O và 13,44 lít CO2. Mặt không giống, cho tới 39,6 gam E thuộc tính với lượng dư hỗn hợp HCl, nhận được hỗn hợp chứa chấp m gam muối bột. Giá trị của m là

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

Xem thêm: thịt thừa ở hậu môn nhưng không đau

Câu 6:

Cho 1,794 gam sắt kẽm kim loại X phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với 0,039 mol Cl2. Kim loại X

Câu 7:

Chất X được dùng để dung dịch tách nhức bao tử. Công thức của X

Câu 8:

Ở sức nóng phỏng thông thường, sắt kẽm kim loại Fe không thuộc tính với hỗn hợp nào là sau đây?

Câu 9:

Sắt thuộc tính với khí clo (đun nóng), nhận được thành phầm là

Câu 10:

Chất nào là tại đây không phản xạ với Cu(OH)2 cho tới ăn ý hóa học color tím?

Câu 11:

Phát biểu nào là tại đây sai?

Câu 12:

Trên mặt phẳng của dụng cụ thực hiện vị nhôm được phủ kín một tờ ăn ý hóa học X vô cùng mỏng dính, bền và mịn, ko cùng nước và khí ngấm qua chuyện. Chất X

Câu 13:

Poli (vinyl clorua) được tổ hợp kể từ monome nào là sau đây?

Câu 14:

Khí X là thành phầm của phản xạ sức nóng phân CaCO3. Công thức chất hóa học của X

Xem tăng »