ở mặt chất lỏng tại hai điểm s1 và s2 có hai nguồn

Câu hỏi:

02/04/2022 12,214

Ở mặt mày hóa học lỏng, bên trên nhị điểm S1,S2 có nhị mối cung cấp xấp xỉ nằm trong trộn theo gót phương trực tiếp đứng trị đi ra nhị sóng phối hợp đem bước sóng 1cm. Trong vùng phó sứt mẻ, M là vấn đề cơ hội S1,S2 lần lượt là 9cm và 12cm. Giữa M và lối trung trực của đoạn trực tiếp SS, đem số vấn phó sứt mẻ vô cùng đái là:

Bạn đang xem: ở mặt chất lỏng tại hai điểm s1 và s2 có hai nguồn

Phương pháp:

Trong phó sứt mẻ sóng nhị mối cung cấp nằm trong pha:

 + Điều khiếu nại đem cực lớn phó thoa: d2d1=kλ;kZ

+ Điều khiếu nại đem vô cùng đái phó thoa: d2d1=k+12λ;kZ

Cách giải: 

Tại điểm M có: d2d1λ=1291=3M là điểm nằm trong lối cực lớn loại 3. 

Ở mặt mày hóa học lỏng, bên trên nhị điểm S1,S2 có nhị mối cung cấp xấp xỉ nằm trong trộn theo gót phương trực tiếp đứng (ảnh 1)

 Giữa M và lối trung trực của đoạn trực tiếp S1,S2, đem 3 vấn phó sứt mẻ vô cùng đái.

Chọn A. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại một điểm đem tốc độ trọng ngôi trường g, con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm chạc treo l dao động điều hoà với chu kì T, con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm chạc treo 12  dao động điều hoà với chu kì là:

Câu 2:

Con nhấp lên xuống lốc xoáy treo trực tiếp đứng bao gồm lốc xoáy có tính cứng k =100N / m và vật nặng nề đem lượng 100g. Kéo vật nặng nề theo gót phương trực tiếp đứng xuống bên dưới thực hiện lốc xoáy giãn 3cm rồi thả nhẹ nhõm. Lấy g=πm/s2 ,quãng lối vật chuồn được vô 1 phần phụ thân chu kì Tính từ lúc thời khắc thuở đầu là:

Câu 3:

Một vật nhỏ xấp xỉ điều tiết đem biên phỏng A, chu kì xấp xỉ T. Tại thời khắc thuở đầu t0=t  vật 

đang ở địa điểm biên. Quãng lối tuy nhiên vật chuồn được kể từ thời khắc thuở đầu cho tới thời khắc t=T4  là 

Xem thêm: xét tính bị chặn của dãy số

Câu 4:

Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết với phương trình li phỏng x=2.cos2πt+π2  (x tính tự centimet, t tính bằng s). Tại thời khắc t = 0,25s , hóa học điểm đem li phỏng tự

Câu 5:

Dao động của vật là tổ hợp của nhị xấp xỉ điều tiết nằm trong phương đem phương trình theo thứ tự là x1=8sin(πt+α)cm và x2=4cos(πt)cm . Biên phỏng xấp xỉ của vật tự 12cm thì 

Câu 6:

Cho một sợi chạc cao su thiên nhiên căng ngang. Làm mang đến đầu O của chạc xấp xỉ theo gót phương trực tiếp đứng. Hình vẽ tế bào miêu tả hình dạng sợi chạc bên trên thời khắc t1  (đường đường nét liền) và t2=t1+0,2 s  (đường đường nét đứt). Tại thời điểm t3=t2+215 s thì sự cân đối li phỏng của thành phần M cơ hội đầu O của chạc một quãng 2,4 m (tính theo gót phương truyền sóng) là 3cm. Gọi δ là tỉ số của vận tốc cực lớn của thành phần bên trên chạc với vận tốc truyền sóng. Giá trị của δ gần độ quý hiếm nào là nhất sau đây? 
Cho một sợi chạc cao su thiên nhiên căng ngang. Làm mang đến đầu O của chạc xấp xỉ theo gót phương trực tiếp đứng (ảnh 1)

Câu 7:

Hai con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l1 l2 , rộng lớn tầm thường nhau 30cm, được treo bên trên và một điểm. Trong và một khoảng chừng thời hạn như nhau bọn chúng tiến hành được số xấp xỉ theo thứ tự là 12 và 8. Chiều lâu năm l1 , l2 , tương ứng của nhị con cái nhấp lên xuống là

Câu 8:

Trong hiện tượng lạ phó sứt mẻ sóng nước, bên trên nhị điểm A và B bịa những mối cung cấp sóng phối hợp đem phương trình u=Acos(100πt)cm

 . Tốc phỏng truyền sóng bên trên mặt mày nước là 1m/s. Gọi M là một trong những điểm ở trong vùng phó sứt mẻ, AM=d1=12,5 cm;BM=d2=6 cm

 . Phương trình xấp xỉ bên trên M là:

Câu 9:

Ở mặt mày nước đem nhị mối cung cấp sóng xấp xỉ theo gót phương vuông góc với mặt mày nước, đem nằm trong phương trình u=Acost

. Trong miền gặp gỡ nhau của nhị sóng, những điểm tuy nhiên ở cơ những thành phần nước xấp xỉ với biên phỏng cực lớn sẽ có được hiệu lối đi của sóng kể từ nhị mối cung cấp cho tới cơ bằng

Câu 10:

Ở một điểm bên trên Trái Đất, nhị con cái nhấp lên xuống đơn đem nằm trong lượng đang được xấp xỉ điều tiết. Gọi l1,s01,F1  l2,s02,F2  lần lượt là chiều lâu năm, biên phỏng, sự cân đối lực kéo về cực lớn của con cái nhấp lên xuống loại nhất và của con cái nhấp lên xuống loại nhị. hiểu 3l2=2l1;2s02=3s01 .Tỉ số F1F2   bằng: 

Câu 11:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy treo trực tiếp đứng, xấp xỉ điều tiết bên trên điểm đem tốc độ trọng trường g=π2 m/s2. Chọn mốc thế năng đàn hồi ở địa điểm lốc xoáy không xẩy ra biến dị, trang bị thị của thế năng đàn hồi wdh theo thời hạn t như hình vẽ. Thế năng đàn hồi bên trên thời khắc t0 , là 
Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy treo trực tiếp đứng, xấp xỉ điều tiết bên trên điểm đem tốc độ trọng ngôi trường (ảnh 1)

Câu 12:

Hình vẽ mặt mày là trang bị thị màn trình diễn sự dựa vào của li phỏng x vô thời hạn t của nhị xấp xỉ điều tiết nằm trong phương. Dao động của vật là tổ hợp của nhị xấp xỉ thưa bên trên. Trong 0,20 s trước tiên Tính từ lúc t = 0 s, vận tốc tầm của vật bằng 

Hình vẽ mặt mày là trang bị thị màn trình diễn sự dựa vào của li phỏng x vô thời hạn t của nhị xấp xỉ điều tiết nằm trong phương (ảnh 1)

Xem thêm: sina + cosa

Câu 13:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy đang được xấp xỉ điều tiết theo gót phương ngang với biên độ 2cm . Vật đem lượng 100g, lốc xoáy có tính cứng 100N/m. Khi vật nhỏ đem véc tơ vận tốc tức thời 1010cm/s  thì thế năng của chính nó có tính rộng lớn là

Câu 14:

Chọn đáp án trúng. Một vật xấp xỉ điều tiết xung quanh địa điểm thăng bằng O, Khi vật cho tới địa điểm biên thì

Câu 15:

Sóng cơ ngang truyền được trong những môi trường