ở điều kiện thường chất nào sau đây ở trạng thái khí

Trong ĐK thông thường hóa học này tại đây ở tình trạng khí

Bạn đang xem: ở điều kiện thường chất nào sau đây ở trạng thái khí

Chất này nhập ĐK thông thường ở tình trạng khí

  • Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây ở tình trạng khí
  • Câu căn vặn áp dụng liên quan

Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây ở tình trạng khí được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc liên cho tới hóa học này tại đây ở tình trạng khí. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc, lý thuyết bài bác luyện tương quan. Mời chúng ta tìm hiểu thêm cụ thể nội dung tiếp sau đây.

Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây ở tình trạng khí

A. Metylamin.

B. Triolein.

C. Anilin.

D. Alanin.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Các amin đơn giản và giản dị như: metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin tồn bên trên ở tình trạng khí ở ĐK thông thường.

Đáp án A

Câu căn vặn áp dụng liên quan

Câu 1. Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây tồn bên trên tình trạng rắn?

A. Trimetylamin.

B. Triolein.

C. Anilin.

D. Alanin.

Xem đáp án

Đáp án D

Trimetylamin tồn bên trên tình trạng khí ở ĐK thông thường.

Triolein và anilin tồn bên trên tình trạng lỏng ở ĐK thông thường.

Alanin là amino axit tồn bên trên tình trạng rắn ở ĐK thông thường.

Câu 2. Chất này tại đây sở hữu tình trạng lỏng ở ĐK thường

A. (C17H33COO)3C3H5

B. (C15H31COO)3C3H5

C. C6H5OH (phenol).

D. (C17H35COO)3C3H5

Xem thêm: you can meet mr pike

Xem đáp án

Đáp án A

(C17H33COO)3C3H5: là este tạo ra vị C3H5(OH)3 và axit rộng lớn ko no sở hữu chứa chấp 1 nối song C=C là C17H33COOH

=> ở tình trạng lỏng ở đk thông thường.

Câu 3. Trong ĐK thông thường, hóa học này tại đây ở tình trạng khí?

A. Anilin.

B. Glyxin.

C. Etanol

D. Metylamin

Câu 4. Chất này sau đấy là hóa học lỏng ở ĐK thường?

A. saccarozơ

B. tristearin

C. triolein.

D. tripamitin

Câu 5. Phát biểu này tại đây ko đúng?

A. Amin được cấu trở thành bằng phương pháp thay cho thế H của NH3 vị một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon.

B. Bậc của amin là bậc của nguyên vẹn tử cacbon link với group amin.

C. Tùy nằm trong cấu tạo của gốc hiđrocacbon, rất có thể phân biệt trở thành amin no, ko no và thơm sực.

D. Amin sở hữu kể từ 2 nguyên vẹn tử cacbon nhập phân tử, chính thức xuất hiện tại hiện tượng lạ đồng phân.

Câu 6: Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại này tại đây ở tình trạng lỏng?

A. Hg.

B. Cu.

C. Ag.

D. Zn.

----------------------------------------

VnDoc.com vừa phải ra mắt cho tới chúng ta Tại ĐK thông thường hóa học này tại đây ở tình trạng khí, khao khát rằng qua loa trên đây những chúng ta cũng có thể học hành chất lượng tốt rộng lớn môn Hóa học tập nhé. Mời chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt kỹ năng bên trên mục Thi trung học phổ thông Quốc gia 2023

Xem thêm: nilon 6 6 là một loại