ở cấp độ phân tử thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế

Câu hỏi:

23/07/2019 16,329

Bạn đang xem: ở cấp độ phân tử thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế

B. nhân song ADN

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói đến quy trình nhân song ADN, tuyên bố nào là tại đây sai?

A. Enzim ADN pôlimeraza tổ hợp và kéo dãn dài mạch mới nhất theo hướng 3’ → 5’.

B. Enzim ligaza (enzim nối) nối những đoạn Okazaki trở nên mạch đơn trả chỉnh

C. Quá trình nhân song ADN ra mắt theo đuổi lý lẽ bổ sung cập nhật và lý lẽ buôn bán bảo đảm.

D. Nhờ những enzim túa xoắn, nhì mạch đơn của ADN tách nhau dần dần tạo ra chạc chữ Y

Câu 2:

Các cỗ tía bên trên mARN với tầm quan trọng quy lăm le tín hiệu kết thúc đẩy quy trình dịch mã là:

A. 3’UAG5’ ; 3’UAA5’ ; 3’UGA5’

B. 3’GAU5’ ; 3’AAU5’ ; 3’AGU5’

C. 3’UAG5’ ; 3’UAA5’ ; 3’AGU5’

D. 3’GAU5’; 3’AAU5’ ; 3’AUG5’

Câu 3:

Trong quy trình nhân song ADN, bên trên một mạch khuôn mạch mới tổ hợp liên tiếp, còn bên trên mạch khuôn còn sót lại mạch vừa mới được tổ hợp ngắt quãng theo đuổi từng đoạn. Hiện tượng này xẩy ra do

A. mạch mới nhất luôn luôn luôn luôn được tổ hợp theo hướng túa xoắn của ADN

B. mạch mới nhất luôn luôn luôn luôn được tổ hợp theo hướng 3’ à 5’

C. mạch mới nhất luôn luôn luôn luôn được tổ hợp theo hướng 5’ à 3’

D. mạch mới nhất luôn luôn luôn luôn được tổ hợp theo phía ngược hướng túa xoắn của ADN

Câu 4:

Enzim ADN polimeraza với tầm quan trọng gì nhập quy trình tái mét bạn dạng ADN?

A. Sử dụng đôi khi cả hai mạch khuôn nhằm tổ hợp ADN mới nhất.

Xem thêm: ảnh của một vật qua thấu kính phân kì

B. Lắp ráp nucleotit tự tại theo đuổi lý lẽ bổ sung cập nhật với từng mạch khuôn của ADN theo hướng 5’ → 3’

C. Sử dụng một mạch khuôn nhằm tổ hợp mạch mới nhất theo hướng 3’ → 5’

D. Chỉ xúc tác túa xoắn ADN nhưng mà ko tổ hợp mạch mới

Câu 5:

Tính quánh hiệu của mã DT được thể hiện nay như vậy nào?

A. Mọi loại loại vật đều sở hữu cộng đồng một cỗ mã di truyền

B. Mỗi axit amin thông thường được mã hóa vì thế nhiều cỗ tía.

C. Mỗi cỗ ba rọi mã hóa cho 1 loại axit amin

D. Mã DT được dọc từ cụm tiếp nối đuôi nhau, ko gối nhau.

Câu 6:

Tính tha hóa của mã DT là hiện tượng lạ nhiều cỗ tía không giống nhau nằm trong mã hóa cho 1 loại axit amin. Những mã DT nào là tại đây với tính thoái hóa?

A. 5’AUG3’, 5’UGG3’

B. 5’XAG3’, 5’AUG3’

C. 5’UUU3’, 5’AUG3’

D. 5’UXG3’. 5’AGX3’

Câu 7:

Nguyên tắc buôn bán bảo đảm được thể hiện nay nhập hình thức nhân song ADN với nghĩa là:

A. nhập 2 phân tử ADN vừa mới được tạo hình, từng phân tử bao gồm có một mạch là của ADN thuở đầu và 1 mạch mới nhất tổ hợp.

B. Sự nhân song xẩy ra bên trên 2 mạch của phân tử ADN theo đuổi 2 phía và ngược hướng nhau.

C. nhập 2 phân tử ADN vừa mới được tạo hình, 1 phân tử như thể với phân tử ADN u còn phân tử cơ với cấu hình thay cho thay đổi.

D. 2 phân tử ADN vừa mới được tạo hình trọn vẹn như thể nhau và như thể với ADN u thuở đầu.

Xem thêm: horny là gì

TÀI LIỆU VIP VIETJACK