nước biển là chất tinh khiết hay hỗn hợp

Câu hỏi

Miu miu :D

17 mon 12 2021 khi 14:21

Bạn đang xem: nước biển là chất tinh khiết hay hỗn hợp

Nước biển khơi là hóa học tinh nghịch khiếp hoặc lếu láo hợp😊

Thị Ngọc Tuyết Nguyễn

16 mon 3 2022 khi 18:24

Nước biển khơi là hóa học tinh nghịch khiết Hoặc là hóa học lếu láo hợp

Xem chi tiết

tlnhan

trăng tròn mon 12 2021 khi 15:00

Câu 31: Trường ăn ý này sau đó là hóa học tinh nghịch khiết?

A. nước biển khơi B. nước cất

C. nước khoáng D. gỗ

Câu 32: Để phân biệt hóa học tinh nghịch khiết và lếu láo ăn ý tao dựa vào:

A. đặc thù của hóa học. B. thể của hóa học.

C. vị của hóa học. D. số hóa học tạo ra.

Xem chi tiết

Trân Trang

27 mon 12 2021 khi 21:15

1) Phát biểu này tại đây đúng?

A. Nước chứa chấp là hóa học tinh nghịch khiết.

B. Hỗn ăn ý như nhau là lếu láo ăn ý những hóa học nằm trong thể.

C. Không khí trong sạch là hóa học tinh nghịch khiết.

D. Nước mưa là hóa học tinh nghịch khiết.

Xem chi tiết

Trịnh Mạnh Hùng

29 mon 12 2023 khi 12:19

Trường ăn ý này sau đây là hóa học tinh nghịch khiết

Xem thêm: huyện trìa xử án chân trời sáng tạo

A: Gỗ

B: Nước khoáng

C Oxygen

D: Nước biển

Xem chi tiết

Miu miu :D

17 mon 12 2021 khi 14:19

Nước chứa chấp là lếu láo ăn ý đồng hóa học hoặc ko đồng chất

Xem chi tiết

Phương Vy Phạm

trăng tròn mon 3 2022 khi 13:54

Câu 2: a) Lấy 03 ví dụ về lếu láo hợp; 03 ví dụ về hóa học tinh nghịch khiết?

 b) Cho 05 lếu láo hợp: nước phù xa xôi, nước lối, nước xay quả cà chua, nước nóng bức mayonnaise, nước khoáng. Xác lăm le lếu láo ăn ý này là hỗn hợp, nhũ tương hoặc huyền phù? Giải thích?

Xem chi tiết

trang đặng minh hào

1 định nghĩa, thương hiệu và đặc thù của một trong những loại hóa học tinh nghịch khiết, lếu láo ăn ý hoặc gặp

Xem chi tiết

Vũ Quỳnh Trúc Nhi

10 mon 3 2022 khi 18:14

 Khái niệm, thương hiệu của một trong những loại hóa học tinh nghịch khiết, lếu láo ăn ý hoặc bắt gặp.

Xem chi tiết

đâu là lếu láo ăn ý như nhau đâu là lếu láo ăn ý k đồng nhất

-nước chứa chấp,nước biển khơi,cafe sữa, khí oxygen, k khí, vựa xây dựng

Xem chi tiết