nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng gồm

Câu hỏi:

19/06/2022 9,151

Bạn đang xem: nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng gồm

A. trồng trọt, lâm nghiệp, thuỷ sản.

B. trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản.

C. chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản.

D. nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án chính là: D

Nông nghiệp bám theo nghĩa rộng lớn bao hàm nông - lâm - ngư nghiệp.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguồn đồ ăn không tác động nhiều đến

A. hình thức chăn nuôi.

B. phân phụ vương chăn nuôi.

C. giống những gia cầm.

D. cơ cấu gia cầm.

Câu 2:

Vai trò của tạo ra nông nghiệp không cần là

A. cung cấp cho đa số tư liệu tạo ra cho những ngành.

B. bảo đảm nguyên vật liệu mang đến công nghiệp đồ ăn.

C. cung cấp cho hoa màu, đồ ăn mang đến trái đất.

D. sản xuất đi ra những sản phẩm có mức giá trị xuất khẩu.

Câu 3:

Yếu tố nào là sau đấy là cần thiết nhất thực hiện cho những nước đang được cải cách và phát triển, nhộn nhịp dân coi tăng mạnh nông nghiệp là trách nhiệm kế hoạch sản phẩm đầu?

A. Cung cấp cho đa số tư liệu tạo ra cho những ngành.

Xem thêm: blackpink debut vào ngày tháng năm nào

B. Đảm bảo hoa màu, đồ ăn mang đến trái đất.

C. Cung cấp cho nguyên vật liệu mang đến công nghiệp đồ ăn.

D. Sản xuất đi ra những sản phẩm có mức giá trị xuất khẩu.

Câu 4:

Đặc điểm nào là tại đây không chính với tạo ra nông nghiệp?

A. Sản xuất bao hàm quy trình khai quật khoáng sản và chế biến hóa.

B. Đối tượng tạo ra của nông nghiệp là cây xanh, gia cầm.

C. Đất trồng là tư liệu tạo ra hầu hết và ko thể thay cho thế.

D. Sản xuất dựa vào nhiều vô khu đất đai, nhiệt độ, loại vật, nước.

Câu 5:

Sản xuất nông nghiệp ko thể ra mắt khi không

A. đất đai.

B. địa hình.

C. nguồn nước.

D. sinh vật.

Câu 6:

Quy tế bào tạo ra nông nghiệp dựa vào hầu hết vào

A. nguồn nước tưới.

B. diện tích khu đất.

C. chất lượng khu đất.

D. độ nhiệt độ độ ẩm.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK