nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng

Nhà ga số 1 và ngôi nhà ga số 2 của một trường bay hoàn toàn có thể tiêu thụ ứng khoảng chừng 6 526 300

319 05/10/2023

Toán lớp 6 trang 16 Bài 1.21Nhà ga số 1 và ngôi nhà ga số 2 của một trường bay hoàn toàn có thể tiêu thụ ứng khoảng chừng 6 526 300 và 3 514 500 lượt khách hàng từng năm. Nhờ tiến hành dùng ngôi nhà ga số 3 nhưng mà từng năm trường bay này hoàn toàn có thể tiếp có được khoảng chừng 22 851 200 lượt khách hàng. Hãy tính số lượt khách hàng nhưng mà ngôi nhà ga số 3 hoàn toàn có thể tiêu thụ từng năm.

Bạn đang xem: nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng

Trả điều

Tổng số lượt khách hàng nhưng mà ngôi nhà ga số 1 và số 2 hoàn toàn có thể tiêu thụ từng năm là:

6 526 300 + 3 514 500 = 10 040 800 (lượt)

Do tổng số khách hàng cả thân phụ ngôi nhà ga nhưng mà trường bay hoàn toàn có thể tiêu thụ từng năm khoảng chừng 22 851 200 lượt quý khách hàng nên

Số lượt khách hàng nhưng mà ngôi nhà ga số 3 hoàn toàn có thể tiêu thụ từng năm là:

22 851 200 - 10 040 800 = 12 810 400 (lượt)

Đáp số: 12 810 400 lượt khách hàng.

Xem thêm: nếu sử dụng ampe kế để đo dòng điện vượt quá giới hạn đo thì có thể gây ra nguy cơ gì

Xem tăng điều giải bài xích tập luyện SGK Toán lớp 6 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

Bài 2: Cách ghi số tự động nhiên

Bài 3: Thứ tự động vô tụ họp những số tự động nhiên

Bài 4: Phép nằm trong và luật lệ trừ số tự động nhiên

Xem thêm: tự sướng bằng vòi nước

Bài 5: Phép nhân và luật lệ phân tách số tự động nhiên

Luyện tập luyện cộng đồng trang 21

Bài 6: Lũy quá với số nón tự động nhiên