ngành nông nghiệp lâm thủy sản có vai trò


1. Nêu tầm quan trọng của những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Trình bày Điểm sáng của những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. 2. Phân tích những yếu tố tác động cho tới sự trở nên tân tiến và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản...

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

? mục I

Bạn đang xem: ngành nông nghiệp lâm thủy sản có vai trò

Trả điều thắc mắc mục I trang 95 SGK Địa lí 10

Dựa nhập vấn đề nhập bài bác và những nắm vững của bạn dạng thân thiết, em hãy:

- Nêu tầm quan trọng của những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

- Trình bày Điểm sáng của những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục I (Vai trò, đặc điểm).

Lời giải chi tiết:

- Vai trò của những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

+ Cung cung cấp hoa màu, thức ăn và lâm thổ sản cho tới nhu yếu xã hội; nguyên vật liệu cho tới trở nên tân tiến công nghiệp, đái tay chân nghiệp; phát hành rời khỏi những sản phẩm có mức giá trị xuất khẩu, gia tăng mối cung cấp nước ngoài tệ cho tới nước nhà.

+ Tạo việc thực hiện và thu nhập cho tất cả những người dân.

+ Góp phần khai quật đảm bảo chất lượng những ĐK sẵn đem về ngẫu nhiên, tài chính - xã hội ở từng vùng, vương quốc.

+ Giữ gìn thăng bằng sinh thái xanh, bảo đảm khoáng sản vạn vật thiên nhiên và môi trường xung quanh.

- Đặc điểm của những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

+ Đất trồng là tư liệu phát hành hầu hết của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, diện tích S mặt mũi nước là tư liệu phát hành của ngành thủy sản.

+ Đối tượng của ngành là cây xanh và gia súc.

+ Sản xuất thông thường đem tính mùa vụ.

+ Sản xuất chịu đựng hiệu quả của ĐK ngẫu nhiên.

+ Ngành có tương đối nhiều thay cho thay đổi nhập nền phát hành tân tiến.

? mục II

Trả điều thắc mắc mục II trang 96 SGK Địa lí 10

Dựa nhập vấn đề nhập bài bác và những nắm vững của bạn dạng thân thiết, em hãy phân tách những yếu tố tác động cho tới sự trở nên tân tiến và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục 2 (Các yếu tố tác động cho tới sự trở nên tân tiến và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản) phối hợp nắm vững của bạn dạng thân thiết.

Lời giải chi tiết:

Các yếu tố tác động cho tới sự trở nên tân tiến và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

- Vị trí địa lí: Hình ảnh tận hưởng tới sự phân bổ, không ngừng mở rộng thị ngôi trường và dung nạp thành phầm của ngành.

- Điều khiếu nại tự động nhiên:

+ Địa hình (dạng địa hình, chừng cao, chừng dốc,…): tác động cho tới quy tế bào, phương phía phát hành của ngành.

Ví dụ:

Vùng cồn thấp, rộng lớn tiện nghi nhằm thường xuyên canh cây lâu năm với quy tế bào rộng lớn.

Địa hình cồn núi nên canh tác bên dưới kiểu dáng ruộng bậc thang nhằm kháng xói ngót, cọ trôi.

+ Đất đai (quỹ khu đất trồng, đặc điểm và chừng phì của đất): tác động cho tới quy tế bào, tổ chức cơ cấu và năng suất cây xanh, gia súc.

Ví dụ: Cùng 1 loại cây xanh được trồng điểm khu đất phì nhiêu màu mỡ, chừng phì cao tiếp tục cho tới năng suất sinh học tập cao hơn nữa đối với loại khu đất có tính phì thấp.

+ Khí hậu (chế chừng nhiệt độ, độ ẩm, nguyên tố không khí,..): tác động cho tới tổ chức cơ cấu phát hành, mùa vụ và tính ổn định ấn định nhập phát hành.

Ví dụ: Tại nước Việt Nam, vùng ĐBSH vì thế đem mùa ướp đông lạnh nên có thể phát hành được 2 vụ lúa/năm, trong những lúc cơ vùng ĐBSCL rất có thể phát hành 3 vụ lúa/năm.

+ Nguồn nước: tác động thẳng tới sự phân bổ và quy tế bào sinh hoạt phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp; là tư liệu phát hành không thể không có của ngành thủy sản.

+ Sinh vật: mối cung cấp cung ứng như thể cây xanh, gia súc và là hạ tầng đồ ăn cho tới chăn nuôi.

- Kinh tế - xã hội:

Xem thêm: tại sao bón vôi lại giảm độ chua của đất

+ Dân cư (quy tế bào, tổ chức cơ cấu, tỷ lệ dân sinh,…): tác động rất rộng cho tới thị ngôi trường dung nạp thành phầm của ngành.

Ví dụ: Các TP. Hồ Chí Minh tấp nập người ở là thị ngôi trường dung nạp rộng lớn cho những thành phầm nông nghiệp.

+ Nguồn làm việc, chuyên môn làm việc, kỹ năng phần mềm khoa học tập technology,… tác động cho tới quy tế bào, năng suất và hiệu suất cao phát hành của ngành.

+ Trung tâm vật hóa học – kĩ thuật: tác động cho tới quy tế bào, hiệu suất cao phát hành, góp thêm phần xúc tiến phát hành sản phẩm & hàng hóa nhập ngành.

Luyện tập

Giải bài bác rèn luyện trang 97 SGK Địa lí 10

Vẽ sơ trang bị thể hiện tại những yếu tố tác động cho tới sự trở nên tân tiến và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức và kỹ năng đang được học tập về những yếu tố tác động cho tới sự trở nên tân tiến và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

- Vị trí địa lí;

- Điều khiếu nại tự động nhiên: địa hình, khu đất đai, nhiệt độ, mối cung cấp nước, loại vật.

- Kinh tế - xã hội: dân cư; mối cung cấp làm việc, chuyên môn làm việc, kỹ năng phần mềm khoa học tập, công nghệ; hạ tầng vật hóa học – kinh nghiệm.

Lời giải chi tiết:

Sơ đồ thể hiện tại những yếu tố tác động cho tới sự trở nên tân tiến và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Vận dụng

Giải bài bác áp dụng trang 97 SGK Địa lí 10

Sưu tầm vấn đề về tầm quan trọng của ngành nông nghiệp so với sự trở nên tân tiến tài chính - xã hội ở một vương quốc bên trên toàn cầu hoặc nước Việt Nam.

Phương pháp giải:

Vận dụng nắm vững thực tiễn của bạn dạng thân thiết phối hợp thăm dò tìm tòi vấn đề bên trên Internet, sách vở,…

Lời giải chi tiết:

Vai trò của ngành nông nghiệp so với sự trở nên tân tiến tài chính - xã hội ở Việt Nam:

- Cung cung cấp hoa màu, đáp ứng bình an hoa màu cho tới rộng lớn 90 triệu dân, cung ứng đồ ăn cho tới chăn nuôi và mối cung cấp sản phẩm cho tới xuất khẩu.

- Nguyên liệu cho tới ngành công nghiệp, tay chân nghiệp,…

- Tạo việc thực hiện tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

- Góp phần khai quật đảm bảo chất lượng những ĐK sẵn đem về ngẫu nhiên, tài chính - xã hội ở việt nam.

- Giữ gìn thăng bằng sinh thái xanh, bảo đảm khoáng sản vạn vật thiên nhiên và môi trường xung quanh.


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 26. Địa lí những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản SGK Địa lí 10 Chân trời tạo ra

  1. Nêu tầm quan trọng của ngành trồng trọt. Trình bày Điểm sáng của ngành trồng trọt. 2. Trình bày và lý giải sự phân bổ một trong những cây xanh chủ yếu bên trên toàn cầu...

 • Bài 27. Tổ chức cương vực nông nghiệp, yếu tố và triết lý trở nên tân tiến nông nghiệp SGK Địa lí 10 Chân trời tạo ra

  1. Trình bày ý niệm về tổ chức triển khai cương vực nông nghiệp. Nêu tầm quan trọng của tổ chức triển khai cương vực nông nghiệp. 2. Phân biệt tầm quan trọng, Điểm sáng của một trong những kiểu dáng tổ chức triển khai cương vực nông nghiệp. 3. Nêu một trong những yếu tố trở nên tân tiến nông nghiệp tân tiến bên trên toàn cầu lúc bấy giờ...

 • Bài 28. Thực hành thăm dò hiểu sự trở nên tân tiến và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản SGK Địa lí 10 Chân trời tạo ra

  1. Xác ấn định sự phân bổ một trong những cây xanh, gia súc chủ yếu bên trên toàn cầu theo đuổi khêu gợi ý kể từ bảng 28.1. 2. a. Vẽ biểu trang bị thể hiện tại quy tế bào và tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo đuổi lục địa, năm 2000 và 2019. b. Nhận xét sự thay cho thay đổi tỉ trọng độ quý hiếm phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo đuổi lục địa, năm 2000 và 2019.

 • Bài 29. Cơ cấu, tầm quan trọng và Điểm sáng công nghiệp, những yếu tố tác động cho tới trở nên tân tiến và phân bổ công nghiệp SGK Địa lí 10 Chân trờ tạo ra

  1. Trình bày tổ chức cơ cấu ngành công nghiệp theo đuổi những cơ hội phân loại không giống nhau. 2. Vai trò của ngành công nghiệp nhập cuộc sống và trở nên tân tiến tài chính. 3. Trình bày Điểm sáng ngành công nghiệp. 4. Phân tích tác động của những yếu tố cho tới sự trở nên tân tiến và phân bổ ngành công nghiệp. 5. Vẽ sơ trang bị phân loại tổ chức cơ cấu ngành công nghiệp theo đuổi đặc điểm hiệu quả cho tới đối tượng người dùng làm việc...

 • Bài 30. Địa lí những ngành công nghiệp SGK Địa lí 10 Chân trời tạo ra

  1. Trình bày tầm quan trọng và Điểm sáng cơ bạn dạng của công nghiệp khai quật kêu ca, dầu khí. Nhận xét sự phân bổ công nghiệp khai quật kêu ca, dầu khí bên trên toàn cầu. 2. Trình bày tầm quan trọng và Điểm sáng của công nghiệp khai quật quặng sắt kẽm kim loại. Nhận xét sự phân bổ công nghiệp khai quật quặng sắt kẽm kim loại bên trên toàn cầu...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Chân trời tạo ra - Xem ngay

Xem thêm: uống kháng sinh quá liều

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.