năm nay nam 9 tuổi bố hơn nam 27 tuổi hỏi năm nay tuổi bố gấp mấy lần tuổi nam

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Năm ni, tuổi tác của tía là:

9 + 27 = 36 (tuổi)

Tuổi tía vội vàng tuổi tác Nam là:

36 : 9 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việt mua sắm 1 quyển truyện thiếu hụt nhi và 2 khuôn cây viết. Giá 1 quyển truyện thiếu hụt nhi là 18000 đồng, giá chỉ 1 khuôn cây viết là 8 500 đồng. Hỏi Việt cần trả người bán sản phẩm từng nào tiền?

Câu 2:

Một cửa hàng có một 350 kilogam gạo, sau khoản thời gian phân phối thì số gạo giảm sút 3 phiên. Hỏi cửa hàng ê còn sót lại từng nào ki--gam gạo?

Câu 3:

Đặt tính rồi tính:

207 x 8

9 160 x 5

5 481 : 7

57 436 : 6

Xem thêm: văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên

Câu 4:

Chọn câu vấn đáp đúng?

a) Tích của một 508 và 6 là:

A. 9 048

B. 6 048

C. 9 008

D. 9 042

b) Thương của 35 145 và 5 là:

A. 729

B. 7 029

C. 7 092

D. 7 028

c) Giá trị của biểu thức 27 180 : (3 x 2) là:

A. 9 060

B. 18 120

C. 960

D. 4 530

Câu 5:

Bác Hải dự trù xây một mái ấm không còn 87 000 viên gạch ốp. Bác Hải vẫn mua sắm 4 phiên, từng phiên 18 200 viên gạch ốp. Hỏi theo đuổi dự trù, bác bỏ Hải còn cần mua sắm từng nào viên gạch ốp nữa?

Câu 6:

Những luật lệ tính nào là sau đây sở hữu thành phẩm vì chưng nhau?

Xem thêm: hno3 + fe2o3

Những luật lệ tính nào là sau đây sở hữu thành phẩm vì chưng nhau? (ảnh 1)