nam có một đoạn dây dài 20cm

Câu hỏi:

21/07/2022 34,645

Bạn đang xem: nam có một đoạn dây dài 20cm

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

- Gập sợi chạc thực hiện song sao mang lại nhị đầu đoạn chạc trùng cùng nhau.

Từ ê tao xác lập được trung điểm của sợi chạc ban sơ.

- Cắt đoạn chạc ở địa điểm trung điểm tao được nhị đoạn dây khá dài 10 centimet.

- Tiếp tục lấy đoạn dây khá dài 10 centimet gập thực hiện song sao mang lại nhị đầu chạc trùng cùng nhau nhằm xác lập trung điểm của sợi chạc.

- Cắt đoạn chạc ở địa điểm trung điểm tao được 2 đoạn dây khá dài 5 centimet.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

Xem thêm: tả cây xoài lớp 4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số?

Media VietJack

Một cây cầu đem 11 tảng đá. Chú loài chuột túi đang được ở tảng đá ghi số 1 (như hình vẽ). Mỗi chuyến nhảy, loài chuột túi tiếp tục nhảy từ là 1 tảng đá quý phái tảng đá ghi số ngay lập tức sau nó. Vậy:

Chuột túi cần thiết nhảy thêm thắt Media VietJack lần nhằm cho tới được tảng đá ở trung tâm của cây cầu.

Câu 2:

Xác ấn định trung điểm của đoạn trực tiếp AB và đoạn trực tiếp AC.

Media VietJack

Câu 3:

Trong hình vẽ mặt mũi, hãy:

Media VietJack

Vẽ đoạn trực tiếp MP và vẽ trung điểm A của đoạn trực tiếp MP.

Xem thêm: sina + cosa

Câu 4:

Vẽ đoạn trực tiếp AN và vẽ trung điểm B của đoạn trực tiếp AN.