muốn tìm số hạng chưa biết

Câu hỏi

Nguyễn Đức Mạnh

đôi mươi mon 8 2020 khi 23:21

Bạn đang xem: muốn tìm số hạng chưa biết

Cách tìm hiểu số hạng không biết,cơ hội tìm hiểu số trừ,số bị trừ,quá số,số bị phân tách,số phân tách trong những luật lệ toán

Đây là ôn lý thuyết chúng ta này lưu giữ ko

Nguyễn Trần Thùy Dương

24 mon 6 năm 2016 khi 19:56

1. Một luật lệ phân tách với tổng của số bị phân tách và số phân tách là 72. tường rằng thương là 3 và số dư là 8. Tìm số bị phân tách và số phân tách.

2. Một luật lệ trừ với tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 1062. Số trừ to hơn hiệu là 279. Tìm số bị trừ và số trừ.

Xem chi tiết

Xử Nữ thông minh

18 mon 9 năm 2016 khi 15:49

BÀI 1       1 luật lệ trừ với tổng của số bị trừ,số trừ và hiệu là 1062 Số trừ to hơn hiệu là 279 Tìm số bị trừ và số trừ

BÀI 2       1 luật lệ phân tách với tổng của số bị phân tách và số chia là 172 tường thương là 3 và số dư là 8 Tìm số bị phân tách và số chia

Xem chi tiết

Nguyễn Hà My

21 mon 9 năm 2016 khi 21:17

a) Tổng của số bị trừ số trừ, số trừ và hiệu là 172.tường hiệu to hơn số trừ là 18. Tìm số bị trừ và số trừb) Một luật lệ phân tách với tổng của số bị phân tách, số phân tách, thương và số dư là 416. tường luật lệ chia đó với thương vị 4 và dư vị 1. Tìm số bị phân tách và số phân tách.c) Tìm toàn bộ những số ngẫu nhiên x nhưng mà Lúc phân tách cho tới 5 được thương vị nửa số dư.Mình bộp chộp lắm mai cần nộp cứu giúp thời gian nhanh nhé !

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Đỗ Phúc Khang

27 mon 6 2018 khi 10:09

1. một luật lệ trừ với tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu vị 1062 . Số trừ to hơn hiệu là 279 . Tìm số bị trừ và số trừ.2. một luật lệ phân tách với tổng của số bị phân tách và số phân tách vị 72 . tường rằng thương là 3 và số dư vị 8 . Tìm số bị phân tách và số phân tách.3. một luật lệ phân tách với thương vị 82 số dư vị 47 số bị phân tách nhỏ rộng lớn 4000 . Tìm số phân tách.   GIÚP MÌNH NHA MÌNH ĐANG GẤP LẮM !!!

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Xem thêm: đặt 1 câu có hình ảnh so sánh

nguyễn minh phương

21 mon 7 2017 khi 11:55

1.với 24 cây bút bi.quý khách hàng phái mạnh ham muốn chia đều vô những vỏ hộp .Hỏi rất có thể chuia 24 cây bút vô bao nhiêu vỏ hộp ,từng vỏ hộp với từng nào cây bút ?Biết số vỏ hộp to hơn năm và nhỏ rộng lớn 122.tìm hiểu tất cả những số ngẫu nhiên phân tách cho tới 5 dư 93.tìm hiểu số bị phân tách và số phân tách hiểu được :thương vị 5,số dư vị 7 ,tổng số bị phân tách váoó phân tách là 554.một luật lệ trừ với tổng số bị trừ và số trừ là147 .Tổng của số bị trừ và hiệu là 162 Tìm  số trừ và số bị trừ 5.Tìm số bị phân tách và số phân tách biết rằng:Thương vị 4,sốdư vị 3,tổng số bị phân tách,số phân tách và số dư bằ...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Sơn Tùng

bài 1:một luật lệ trừ với tổng của số bị trừ,số trừ và hiệu là 248 số trừ to hơn hiệu 40 đơn vị chức năng.tìm hiểu số bị trừ,số trừ và hiệu của luật lệ trừ ê.bài bác 2: một luật lệ phân tách với số bị phân tách là 52258,thương là 25.số dư tầm thường số phân tách 2 đơn vị chức năng.tìm hiểu số phân tách và số dư.bài bác 3:một luật lệ phân tách với tổng của số bị phân tách và số phân tách là 72.hiểu được thương là 3 và số dư vị 8.tìm hiểu số bị phân tách và số phân tách.

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn hà linh

9 mon 10 2020 khi 17:40

a)tìm luật lệ phân tách biết thương là 3 số dư bên trên đuôi tổng số bị phân tách số phân tách và số dư là 136

b)Tìm số bị trừ biết tổng của số bị trừ số trừ và hiệu là 24

Xem chi tiết

Nguyễn Thái Uyên

19 mon 8 2017 khi 17:59

Tìm x:24 + 5x 98 :21. Một luật lệ phân tách với thương là 9 số dư là 8. Hiệu đằm thắm số bị phân tách và số phân tách là 88 . Tìm số bị phân tách ?2. Hiệu của nhì số vị 57 số bị trừ với chữ số mặt hàng đơn vị chức năng là 3. Nếu gạch men quăng quật chữ số 3 thì được số trừ. Tìm số bị trừ và số trừ ?.3. Một luật lệ phân tách với thương là 6 số dư là 3 . Tổng số bị phân tách , số phân tách và số dư là 195 . Tính số bị phân tách ?Giúp bản thân với nhé bản thân đang được cần thiết bộp chộp bản thân tiếp tục tick cho tới ai gom bản thân. Xin chúng ta luôn

Đọc tiếp

Xem chi tiết

a) Một luật lệ trừ với tổng của số bị trừ số trừ và hiệu là 1006,số trừ to hơn hiệu 19 đơn vị chức năng.Tìm số bị trừ và số trừ

b) Một luật lệ phân tách với thương là 9,dư là 8,hiệu đằm thắm số bị phân tách và số phân tách là 88.Tìm số bị phân tách và số chia

Xem chi tiết