muốn tìm số bị chia

Trong lịch trình Toán lớp 3, tiếp liền những bài học kinh nghiệm về bảng cửu chương tất cả chúng ta nằm trong cho tới với cùng một nội dung rất rất thú vị vô quy tắc phân tách, này đó là tìm số bị phân tách, lần số chia. Vậy muốn tìm số bị phân tách, số phân tách tao thực hiện thế nào? Hãy nằm trong Apanda lần hiểu về kiểu cách lần số bị phân tách, số phân tách và giải bài bác tập dượt SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG, CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

Những kỹ năng cần thiết vô bài học kinh nghiệm này con cái cần thiết tóm được:

Bạn đang xem: muốn tìm số bị chia

  • Tên gọi những bộ phận vô quy tắc phân tách.
  • Tìm số bị phân tách, lần số phân tách vô quy tắc phân tách không còn.

Xem thêm


2. SÁCH KẾT NỐI: Bài tập dượt trang 41 – Tìm số bị phân tách, số chia

Bài 1 trang 41

Phương pháp giải:

a) Muốn lần số bị phân tách tao lấy thương nhân với số phân tách.

b) Muốn lần số phân tách tao lấy số bị phân tách chia cho tới thương.

Lời giải:

a) ? : 6 = 7

7 × 6 = 42.

Vậy tao điền số 42 vô dù trống không.

? : 4 = 8

8 × 4 = 32.

Vậy tao điền số 32 vô dù trống không.

? : 3 = 18

18 × 3 = 54.

Vậy tao điền số 54 vô dù trống không.

b) 24 : ? = 6

24 : 6 = 4.

Vậy tao điền số 4 vô dù trống không.

40 : ? = 5

40 : 5 = 8.

Vậy tao điền số  8 vào dù trống không.

28 : ? = 4

28 : 4 = 7.

Vậy tao điền số 7 vô dù trống không.

Bài 2 trang 41

Phương pháp giải:

– Muốn lần số bị phân tách tao lấy thương nhân với số phân tách.

– Muốn lần số phân tách tao lấy số bị phân tách chia cho tới thương.

Lời giải:

Số bị chia 50 28 24 35 45
Số chia 5 4 4 7 5
Thương 10 7 6 5 9

Bài 1 trang 41 – Luyện tập

Phương pháp giải:

Muốn lần số bị phân tách tao lấy thương nhân với số phân tách.

Lời giải:

Bài 2 trang 41 – Luyện tập

Phương pháp giải:

Số đĩa xếp được = Số trái ngược cam đem toàn bộ : Số trái ngược cam bên trên từng đĩa

Tóm tắt:

Có: 35 trái ngược cam

Mỗi đĩa: 5 quả

Số đĩa: …?

Lời giải:

Xếp được số đĩa cam là

35 : 5 = 7 (đĩa)

Đáp số: 7 đĩa


3. VỞ BT KẾT NỐI: bài bác tập dượt trang 36 – Tìm số bị phân tách, lần số chia

Bài 1 trang 36

Phương pháp giải:

  1. Muốn lần số bị phân tách tao lấy thương nhân với số chia
  2. Muốn lần số phân tách tao lấy số bị phân tách chia cho tới thương

Lời giải:

a) ….. : 4 = 9

9 x 4 = 36

Vậy số cần thiết điền vô dù trống không là 36

….. : 7 = 5

5 x 7 = 35

Vậy số cần thiết điền vô dù trống không là 35

….. : 8 = 6

6 x 8 = 48

Vậy số cần thiết điền vô dù trống không là 48

b) 18 : …… = 2

18 : 2 = 9

Vậy số cần thiết điền vô dù trống không là 9

42 : ….. = 7

42 : 7 = 6

Vậy số cần thiết điền vô dù trống không là 6

40 : ….. = 8

40 : 8 = 5

Vậy số cần thiết điền vô dù trống không là 5

Bài 2 trang 36

Phương pháp giải:

Xem thêm: ôn tập phép cộng phép trừ trong phạm vi 100

– Muốn lần số bị phân tách tao lấy thương nhân với số chia

– Muốn lần số phân tách tao lấy số bị phân tách chia cho tới thương

Lời giải:

Bài 3 trang 36

Phương pháp giải:

Số thuyền chở khách hàng phượt = Số khách hàng phượt chuồn tham lam quan liêu : Số khách hàng bên trên từng thuyền

Tóm tắt:

6 khách: 1 thuyền

30 khách: ? thuyền

Lời giải:

Số thuyền chở khách hàng phượt là:

30 : 6 = 5 (thuyền)

Đáp số: 5 thuyền

Bài 4 trang 36

Phương pháp giải:

Từ những số tiếp tục cho tới ghi chép những quy tắc nhân và quy tắc phân tách tương thích.

Lời giải:

Ta lập được những quy tắc nhân và quy tắc phân tách như sau:

7 x 5 = 35

5 x 7 = 35

35 : 5 = 7

35 : 7 = 5


4. SÁCH CÁNH DIỀU: Bài tập dượt trang 80 – Tìm số bị phân tách, lần số chia

Bài 3 trang 80

Phương pháp giải:

– Trong quy tắc phân tách không còn, muốn tìm số bị chia tao lấy thương nhân với số phân tách.

– Trong quy tắc phân tách không còn, ham muốn lần số phân tách tao lấy số bị phân tách chia cho tới thương.

Lời giải:

a) b) c)
? : 5 = 30 24 : ? = 4 ? : 2 = 321
30 × 5 = 150 24 : 4 = 6 321 × 2 = 642
? : 4 = 11 69 : ? = 3 884 : ? = 2
11 × 4 = 44 69 : 3 = 23 884 : 2 = 442

Bài 4 trang 80

Phương pháp giải:

Số cây cần thiết lấy = số lượng kilomet từng luống × số luống.

Tóm tắt:

Mỗi luống: 12 cây

8 luống: … ? cây

Lời giải:

Số cây bác bỏ Năm cần thiết lấy là:

12 × 8 = 96 (cây)

Đáp số: 96 cây.

Luyện tập dượt cộng đồng trang 81, 82

Xem thêm: Giải bài bác tập dượt rèn luyện cộng đồng bên trên phía trên »


5. SÁCH CHÂN TRỜI: Bài tập dượt trang 18 – Tìm số bị phân tách, lần số chia

Bài 1 trang 18 – Thực hành

Tìm số bị phân tách.

a) ..?.. : 8 = 2

b) ..?.. : 9 = 5

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị phân tách tao lấy thương nhân với số phân tách.

Lời giải:

a) ..?.. : 8 = 2

2 × 8 = 16

b) ..?.. : 9 = 5

5 × 9 = 45

Bài 2 trang 18 – Thực hành

Tìm số phân tách.

a) 18 : ..?.. = 2

b) 25 : ..?.. = 5

Phương pháp giải:

Muốn tìm số phân tách tao lấy số bị phân tách chia cho tới thương.

Lời giải:

a) 18 : ..?.. = 2

18 : 2 = 9

b) 25 : ..?.. = 5

25 : 5 = 5

Bài 1 trang 18 – Luyện tập

Phương pháp giải:

– Muốn tìm số hàng tao lấy số các bạn đem toàn bộ phân tách cho tới số người mua mỗi hàng.

– Muốn tìm số người mua mỗi hàng tao lấy số các bạn đem toàn bộ phân tách cho tới số hàng.

– Muốn tìm số các bạn đem toàn bộ tao lấy số người mua mỗi hàng nhân với số hàng.

Lời giải:

Xem thêm: cách quan hệ hậu môn

Em thực hiện được những gì trang 19,20

Xem thêm: Giải bài bác tập dượt em thực hiện được những gì trang 19, đôi mươi bên trên phía trên »

Trên đấy là tổ hợp kỹ năng và bài bác tập dượt về tìm số bị phân tách, lần số chia  – Toán lớp 3. Ba u và những con cái hãy nhớ là theo đuổi dõi Apanda thông thường xuyên nhằm nhận được không ít bài học kinh nghiệm thú vị và có ích không giống vô lịch trình lớp 3 nhé!

Đăng nhập