mục đích chăm sóc cây rừng là gì


lý thuyết bài bác 6 che chở cây rừng sau thời điểm trồng sgk technology 7 cánh diều cụ thể, dễ nắm bắt, khái quát nội dung

1. Mục đích của việc che chở cây rừng

- Là việc làm đặc biệt cần thiết sau thời điểm trồng rừng

Bạn đang xem: mục đích chăm sóc cây rừng là gì

- Nhằm giới hạn sự cách tân và phát triển của cỏ ngu và thâm thúy, dịch, thực hiện khu đất tơi xốp, gia tăng đủ chất, canh ty cây cối phát triển và cách tân và phát triển chất lượng tốt, nâng lên năng suất, unique rừng.

2. Thời gian giảo, số đợt che chở cây rừng sau thời điểm trồng

2.1. Thời gian giảo che chở

- Sau Khi trồng từ một cho tới 3 mon cần thiết che chở ngay;

- Chăm sóc liên tiếp cho tới 4 năm

2.2. Số đợt chuyên nghiệp sóc:

- Năm loại nhất và loại nhì, từng năm che chở kể từ 2 cho tới 3 lần;

- Năm loại tía và loại tư, từng năm che chở từ một cho tới gấp đôi.

3. Những việc làm che chở cây rừng

Xem thêm: bị nóng cổ họng nên uống gì

(1) Làm sản phẩm rào bảo vệ

(2) Xới khu đất, vun gốc

(3) Bón thúc

(4) Tỉa và trồng dặm

(5) Phát quang quẻ, thực hiện cỏ


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí