một tụ điện có điện dung 5.10^ 6

Câu hỏi:

29/05/2020 35,839

Bạn đang xem: một tụ điện có điện dung 5.10^ 6

B. 17,2 V

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án B.

Ta có  

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhị phiên bản tụ tăng gấp đôi thì năng lượng điện dung của tụ

A. tăng 2 lần

B. hạn chế 2 lần

C. tăng 4 lần

D. ko đổi

Câu 2:

Trường thích hợp nào là tại đây tao không tồn tại một tụ điện?

A. Giữa nhị phiên bản sắt kẽm kim loại là sứ

B. Giữa nhị phiên bản sắt kẽm kim loại là ko khí

C. Giữa nhị phiên bản sắt kẽm kim loại là nước vôi

D. Giữa nhị phiên bản sắt kẽm kim loại là nước tinh nghịch khiết

Câu 3:

Fara là năng lượng điện dung của một tụ năng lượng điện mà

A. thân thiện nhị phiên bản tụ sở hữu hiệu năng lượng điện thế 1V thì nó tích được năng lượng điện 1 C

B. thân thiện nhị phiên bản tụ sở hữu một hiệu năng lượng điện thế ko thay đổi thì nó được tích năng lượng điện 1 C

Xem thêm: nghị luận xã hội nói tục chửi thề

C. thân thiện nhị phiên bản tụ sở hữu năng lượng điện môi với hằng số năng lượng điện môi bởi vì 1

D. khoảng cách thân thiện nhị phiên bản tụ là 1mm

Câu 4:

Một tụ năng lượng điện phẳng lì được vướng nhập nhị vô cùng của một mối cung cấp năng lượng điện sở hữu hiệu năng lượng điện thế 500 V. Ngắt tụ năng lượng điện thoát khỏi mối cung cấp rồi kéo cho tới khoảng cách của nhị phiên bản tụ năng lượng điện tăng vội vàng nhị phen. Hiệu năng lượng điện thế của tụ năng lượng điện Khi đó

A. hạn chế nhị lần

B. tăng nhị lần

C. tăng phụ thân lần

D. hạn chế tứ lần

Câu 5:

Với một tụ năng lượng điện xác lập, nếu như hiệu năng lượng điện thế nhị đầu tụ hạn chế gấp đôi thì tích điện năng lượng điện ngôi trường của tụ

A. tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

C. ko đổi

D. hạn chế 4 lần

Câu 6:

Nối nhị phiên bản của một tụ năng lượng điện phẳng lì với nhị vô cùng một mối cung cấp năng lượng điện. Sau cơ ngắt tụ năng lượng điện thoát khỏi mối cung cấp rồi tiến hành thân thiện nhị phiên bản một hóa học năng lượng điện môi sở hữu hằng số năng lượng điện môi ε. Điện dung C, năng lượng điện thế U thân thiện nhị phiên bản tụ năng lượng điện thay cho thay đổi rời khỏi sao ?

A. C tăng; U tăng

B. C tăng; U giảm 

C. C giảm; U giảm

Xem thêm: ph3 h2o

D. C giảm; U tăng