một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol

Câu hỏi:

10/10/2022 10,744

Bạn đang xem: một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol

Một tháp thực hiện nguội của một xí nghiệp xuất hiện hạn chế là hình hypebol sở hữu phương trình là x2282y2422=1(Hình 17). tường độ cao của tháp là 150m và khoảng cách kể từ nóc tháp cho tới tấm đối xứng của hypebol vị 23 khoảng cơ hội kể từ tâm đối xứng cho tới lòng. Tính nửa đường kính nóc và nửa đường kính lòng của tháp.

Một tháp thực hiện nguội của một xí nghiệp xuất hiện hạn chế là hình hypebol sở hữu phương trình là (ảnh 1)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Một tháp thực hiện nguội của một xí nghiệp xuất hiện hạn chế là hình hypebol sở hữu phương trình là (ảnh 2)

Theo bài bác rời khỏi tao có: OA + OB = 150 m và OA = 23 OB  OA = 60 m, OB = 90 m.

 A(0; 60), B(0; −90).

Thay hắn = 60 vô phương trình , tao được: 

  x2282602422=1 x2 = 2 384  x = ± x2282y2422=1 2384 ± 48,8

 Bán kính nóc khoảng 48,8 m.

Thay hắn = −90 vô phương trình , tao được: 

  x2282(90)2422=1 x2 = 4 384  x = ± 4384 ± 66,2

 Bán kính lòng khoảng 66,2 m.

Vậy nửa đường kính nóc và nửa đường kính lòng của tháp theo thứ tự khoảng chừng 48,8 (m) và 66,2 (m).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một cổng kính chào sở hữu hình parabol cao 10m và chiều rộng của cổng bên trên chân cổng là 5 m. Tính chiều rộng của cổng bên trên địa điểm cơ hội đỉnh 2 m.

Câu 2:

Một tháp thực hiện nguội của một xí nghiệp xuất hiện hạn chế là 1 trong hypebol sở hữu phương trình x2272y2402=1 (Hình 9). Cho biết độ cao của tháp là 120 m và khoảng cách kể từ nóc thấp cho tới tâm đối xứng của hypebol vị 1/2 khoảng cách kể từ tâm đối xứng cho tới lòng. Tính nửa đường kính lối tròn trĩnh nóc và nửa đường kính lối tròn trĩnh lòng của tháp.

Một tháp thực hiện nguội của một xí nghiệp xuất hiện hạn chế là 1 trong hypebol sở hữu phương trình x^2/27^2- y^2/40^2=1 (Hình 9) (ảnh 1)

Câu 3:

Viết phương trình chủ yếu tắc của parabol (P) sở hữu lối chuẩn Δ: x + 1 = 0

Câu 4:

Một tầng hầm xuất hiện hạn chế hình nửa elip cao 4m, rộng lớn 10m (Hình 5). Viết phương trình chủ yếu tắc của elip cơ.

Một tầng hầm xuất hiện hạn chế hình nửa elip cao 4m, rộng lớn 10m (Hình 5). Viết phương trình chủ yếu tắc của elip cơ. (ảnh 1)

Câu 5:

Viết phương trình chủ yếu tắc của hypebol sở hữu chi tiêu cự vị 10 và chừng lâu năm trục ảo vị 6.

Câu 6:

Một căn nhà vòm chứa chấp máy cất cánh xuất hiện hạn chế hình nửa elip cao 8 m, rộng lớn trăng tròn m (Hình 16).

Một căn nhà vòm chứa chấp máy cất cánh xuất hiện hạn chế hình nửa elip cao 8 m, rộng lớn trăng tròn m (Hình 16). (ảnh 1)

Xem thêm: bài cây khế lớp 6 kết nối tri thức

a) Chọn hệ tọa chừng phù hợp và viết lách phương trình của elip trình bày bên trên.