một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m chiều rộng 10m


Một quần thể vườn hình chữ nhật với chiều nhiều năm 15m, chiều rộng lớn 10 m như hình bên dưới, cổng nhập có tính rộng lớn vị chiều nhiều năm, phần còn sót lại là mặt hàng rào. Hỏi mặt hàng rào của quần thể vườn nhiều năm từng nào mét?

Giải Toán 6 Bài 20: Chu vi và diện tích S của một vài tứ giác vẫn học

Bài 4.18 trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Một quần thể vườn hình chữ nhật với chiều nhiều năm 15m, chiều rộng lớn 10 m như hình bên dưới, cổng nhập có tính rộng lớn vị Bài 4.18 trang 94 Toán 6 Tập 1 | Kết nối học thức Giải Toán lớp 6 chiều nhiều năm, phần còn sót lại là mặt hàng rào. Hỏi mặt hàng rào của quần thể vườn nhiều năm từng nào mét?

Bạn đang xem: một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m chiều rộng 10m

Bài 4.18 trang 94 Toán 6 Tập 1 | Kết nối học thức Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Chu vi của quần thể vườn hình chữ nhật là:     

2. (10 + 15) = 50 (m)

Chiều nhiều năm của cổng nhập là:     

15.Bài 4.18 trang 94 Toán 6 Tập 1 | Kết nối học thức Giải Toán lớp 6  = 5 (m)

Chiều nhiều năm của mặt hàng rào là:     

50 - 5 = 45 (m)

Vậy chiều nhiều năm của mặt hàng rào là 45m.

Lời giải bài xích tập dượt Toán 6 Bài 20: Chu vi và diện tích S của một vài tứ giác vẫn học tập hoặc, cụ thể khác:

 • Luyện tập dượt 1 trang 91 Toán lớp 6 Tập 1: Một người thợ thuyền nên thực hiện những sườn thép hình chữ nhật với chiều nhiều năm 35 centimet ....

  Xem thêm: cấu trúc tend to

 • Thử thách nhỏ trang 91 Toán lớp 6 Tập 1: Một cái móc treo quần áo hiện đang có hình dáng thang cân nặng (hình bên) được sản xuất ....

 • Hoạt động 1 trang 92 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành trên giấy tờ kẻ dù vuông rồi tách, ghép trở nên hình chữ nhật ....

 • Hoạt động 2 trang 92 Toán lớp 6 Tập 1: Từ Hợp Đồng 1, hãy đối chiếu chừng nhiều năm cạnh, độ cao ứng của hình bình hành ....

 • Luyện tập dượt 2 trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Trên một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm 12m, chiều rộng lớn 10m ....

 • Hoạt động 3 trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình thoi trên giấy tờ kẻ dù vuông và tách, ghép trở nên hình chữ nhật ....

 • Hoạt động 4 trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Từ Hợp Đồng 3, hãy đối chiếu những lối chéo cánh của hình thoi với chiều rộng lớn ....

 • Luyện tập dượt 3 trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Trong miếng vườn hình chữ nhật với chiều nhiều năm 8 m, chiều rộng lớn 5 m ....

 • Bài 4.16 trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật ABCD với AB = 4 centimet ....

 • Bài 4.17 trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Hình thoi MNPQ với cạnh MN = 6 centimet. Tính chu vi hình thoi MNPQ ....

 • Bài 4.19 trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Một miếng ruộng hình thang với độ dài rộng như hình bên dưới. lõi năng suất lúa ....

  Xem thêm: soạn ngữ văn 10 cánh diều

 • Bài 4.trăng tròn trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Mặt sàn của một mái ấm được design như hình bên dưới (đơn vị m) ....

 • Bài 4.21 trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Tính diện tích S mảnh đất nền hình thang ABCD như hình bên dưới, biết AB = 10 m ....

 • Bài 4.22 trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Một mái ấm gia đình ý định mua sắm gạch men men loại hình vuông vắn cạnh 30 centimet nhằm lát nền ....

Xem tăng những bài xích giải bài xích tập dượt Toán lớp 6 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác: