một học sinh dự định vẽ các tấm thiệp xuân

Gọi x (tấm), hắn (tấm) thứu tự là số thiệp loại nhỏ và số thiệp loại rộng lớn nhưng mà các bạn học viên cơ vẽ.

Hiển nhiên x ≥ 0 và hắn ≥ 0.

Bạn đang xem: một học sinh dự định vẽ các tấm thiệp xuân

Học sinh này cần vẽ tối thiểu 12 tấm nên tớ đem bất phương trình x + hắn ≥ 12.

Số giờ cần thiết nhằm thực hiện x tấm thiệp nhỏ là : 2x (giờ).

Số giờ cần thiết nhằm thực hiện hắn tấm thiệp rộng lớn là : 3y (giờ).

Tổng số giờ nhằm vẽ x tấm thiệp nhỏ và hắn tấm thiệp rộng lớn là : 2x + 3y (giờ).

Vì học viên này chỉ mất 30 giờ nhằm vẽ nên tớ đem bất phương trình : 2x + 3y ≤ 30.

Vậy tớ đem hệ bất phương trình:

x0y0x + y122x + 3y30

Biểu trình diễn miền nghiệm của hệ bên trên mặt mũi bằng phẳng tọa chừng Oxy ta được hình sau :

Media VietJack

Vậy, miền ko tô color (miền tam giác ABC, bao hàm cả những cạnh) vô hình sau là phần kí thác những miền nghiệm của những bất phương trình vô hệ và cũng chính là phần trình diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bên trên.

Tọa chừng những đỉnh của tam giác cơ là : A (15; 0); B(6; 6); C(12; 0).

Gọi F là số tiền (đơn vị: ngàn đồng) của việc buôn bán x tấm thiệp nhỏ và hắn tấm thiệp rộng lớn.

Số chi phí chiếm được kể từ x tấm thiệp nhỏ là : 10x (nghìn đồng).

Số chi phí chiếm được kể từ hắn tấm thiệp rộng lớn là : 20y (nghìn đồng).

Tổng số chi phí chiếm được là : 10x + 20y (nghìn đồng).

Xem thêm: phân tích ý nghĩa văn minh đại việt

Vậy F =10x + 20y (nghìn đồng).

Ta cần thám thính x, hắn vừa lòng hệ bất phương trình sao cho tới F đạt độ quý hiếm lớn số 1, tức thị thám thính độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức F =10x + 20y bên trên miền tam giác ABC.

Tính những độ quý hiếm của F bên trên những đỉnh của tam giác, tớ có :

Tại A(15 ; 0): F = 10.15 + trăng tròn.0 = 150 ;

Tại B(6 ; 6): F = 10.6 + trăng tròn.6 = 180 ;

Tại C(12 ; 0): F = 10.12 + trăng tròn.0 = 120 ;

F đạt độ quý hiếm lớn số 1 bởi 180 bên trên B(6 ; 6).

Vậy để sở hữu được không ít chi phí nhất các bạn ấy cần thiết vẽ 6 tấm thiệp nhỏ và 6 tấm thiệp rộng lớn.

Câu 1:

Một người buôn bán nước giải khát đang sẵn có 24 g bột cam, 9 l nước và 210 g lối nhằm pha trộn nhì loại nước cam A và B. Để pha trộn 1 l nước cam loại A cần thiết 30 g lối, 1 l nước và 1 g bột cam; nhằm pha trộn 1 l nước cam loại B cần thiết 10 g lối, 1 l nước và 4 g bột cam. Mỗi lít nước cam loại A bán tốt 60 ngàn đồng, từng lít nước cam loại B bán tốt 80 ngàn đồng. Người cơ nên pha trộn từng nào lít nước cam từng loại để sở hữu lợi nhuận cao nhất ?

Câu 2:

Trong một tuần, các bạn Mạnh rất có thể thu xếp được tối nhiều 12 giờ nhằm tập luyện thể dục thể thao rời cân đối nhì môn : giẫm xe cộ và tập luyện cử tạ bên trên chống tập luyện. Cho biết từng giờ giẫm xe cộ tiếp tục tiêu tốn 350 năng lượng và ko tốn ngân sách, từng giờ tập luyện cử tạ tiếp tục tiêu tốn 700 năng lượng với ngân sách 50 000 đồng/giờ. Mạnh mong muốn tiêu tốn nhiều năng lượng tuy nhiên ko được vượt lên trên quá 7 000 năng lượng một tuần. Hãy giúp đỡ bạn Mạnh tính số giờ giẫm xe cộ và số giờ tập luyện tạ một tuần vô nhì tình huống sau :

a) Mạnh mong muốn ngân sách luyện tập là tối thiểu.

b) Mạnh mong muốn số năng lượng tiêu tốn là lớn số 1.

Câu 3:

Bạn Lan thu xếp được không thực sự 10 giờ nhằm thực hiện nhì loại đèn trung thu tặng cho những trẻ nhỏ tàn tật. Loại đèn hình loài cá cần thiết 2 tiếng nhằm thực hiện xong xuôi 1 loại, còn loại đèn ông sao chỉ việc 1 giờ nhằm thực hiện xong xuôi 1 loại. Gọi x, hắn thứu tự là số đèn hình loài cá và đèn ông sao các bạn Lan tiếp tục thực hiện. Hãy lập hệ bất phương trình tế bào mô tả ĐK của x, hắn và trình diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình cơ.

Câu 4:

Một nhà máy sản xuất phát hành nhì loại thuốc chữa bệnh trừ thâm thúy nông nghiệp là A và B. Cứ phát hành từng thùng loại A thì nhà máy sản xuất thải rời khỏi 0,25 kilogam khí cacbon dioxide (CO2) và 0,60 kilogam khí sulffur dioxide (SO2), phát hành từng thùng loại B thì thải rời khỏi 0,50 kilogam CO2   0,trăng tròn kilogam SO2. tường rằng, quy ấn định giới hạn sản lượng (CO2) trong phòng máy tối nhiều là 75 kilogam và SO2 tối nhiều là 90 kilogam thường ngày.

Xem thêm: thực trạng body shaming

a) Tìm hệ bất phương trình tế bào mô tả số thùng của từng loại thuốc chữa bệnh trừ thâm thúy nhưng mà nhà máy sản xuất rất có thể phát hành thường ngày nhằm đáp ứng nhu cầu những ĐK giới hạn bên trên. Biểu trình diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình cơ bên trên mặt mũi bằng phẳng tọa chừng.

b) Việc nhà máy sản xuất phát hành 100 thùng loại A và 80 thùng loại B thường ngày đem phù phù hợp với quy ấn định không ?

c) Việc nhà máy sản xuất phát hành 60 thùng loại A và 160 thùng loại B thường ngày đem phù phù hợp với quy ấn định không ?