một con lắc đơn có chu kỳ t=2s khi đặt trong chân không

Câu hỏi:

29/06/2023 507

Bạn đang xem: một con lắc đơn có chu kỳ t=2s khi đặt trong chân không

B. 2,00015 s.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Lời giải

Chu kì xê dịch của con cái nhấp lên xuống bịa đặt nhập chân không: \(T = 2\pi \sqrt {\frac{\ell }{g}} \)

Chu kì xê dịch của con cái nhấp lên xuống bịa đặt nhập ko khí: \(T' = 2\pi \sqrt {\frac{\ell }{{g'}}} \)

Lực đẩy Archimed sở hữu hướng trực tiếp đứng lên bên trên nên:

\(g' = g - \frac{{{F_A}}}{m} = g - \frac{{{D_{kk}}Vg}}{{DV}} = g - \frac{{{D_{kk}}g}}{D}\)

\( \Rightarrow \frac{{T'}}{T} = \sqrt {\frac{g}{{g'}}} = \sqrt {\frac{1}{{1 - \frac{{{D_{kk}}}}{D}}}} = 1,00075 \Rightarrow T' = 1,00075.2 = 2,00015\left( s \right)\)

Đáp án đúng: B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con cái nhấp lên xuống điểm giây có tính lâu năm 1 m xê dịch với chu kì 2 s. Tại và một địa điểm thì con cái nhấp lên xuống đơn có tính lâu năm 3 m tiếp tục xê dịch với chu kì là?

A. 6 s.

B. 4,24 s.

C. 3,46 s.

D. 1,5 s.

Câu 2:

Một con cái nhấp lên xuống đơn sở hữu chiều lâu năm 70 centimet đang được xê dịch chống bức với biên chừng góc nhỏ, bên trên điểm có g = 10 m/s2. Khi sở hữu nằm trong hưởng trọn, con cái nhấp lên xuống xê dịch điều tiết với chu kì là

A. 1,66 s.

B. 0,60 s.

C. 0,76 s.

D. 1,04 s.

Câu 3:

Một vật xê dịch điều tiết với phương trình \[x = Acos\left( {\frac{{2\pi }}{T}t + \frac{\pi }{2}} \right).\] Thời gian trá nhanh nhất Tính từ lúc khi chính thức xê dịch cho tới Lúc vật sở hữu tốc độ vì như thế 50% độ quý hiếm cực to là

A. t = T/12.

Xem thêm: trên đường tròn cung có số đo 1 rad là

B. t = T/6.

C. t = T/3.

D. t = 5T/12.

Câu 4:

Một vật xê dịch điều hoà theo dõi phương trình x = 5cos(2πt - π/2) centimet. Kể kể từ khi t = 0, quãng lối vật cút được sau 12,375 s bằng

A. 235 centimet.

B. 246,46 centimet.

C. 245,46 centimet.

D. 247,5 centimet.

Câu 5:

Người tao bịa đặt ngập trong nước một mối cung cấp âm sở hữu tần số 725 Hz.Vận tốc truyền âm nội địa là 1450 m/s. Khoảng cơ hội ngay sát nhau nhất thân thuộc nhì điểm nội địa xê dịch ngược trộn là

A. 2 m.

B. 1 m.

C. 1,2 m.

D. 2,4 m.

Câu 6:

Một con cái nhấp lên xuống đơn sở hữu chiều lâu năm 50 centimet đang được xê dịch chống bức với biên chừng góc nhỏ, bên trên điểm sở hữu g = 10 m/s2. Khi sở hữu nằm trong hưởng trọn, con cái nhấp lên xuống xê dịch điều tiết với chu kì là

A. 0,85 s.

B. 1,05 s.

C. 1,40 s.

D. 0,71 s.

Xem thêm: bàn về đọc sách thể loại

Câu 7:

Vật xê dịch điều tiết theo dõi phương trình \(x = 5\cos \left( {\pi t} \right)\)(cm) tiếp tục qua quýt địa điểm cân đối thứ tự loại tía (kể kể từ khi t = 0) nhập thời khắc nào?