một con lắc đơn có chiều dài l

Câu hỏi:

23/09/2019 25,381

Bạn đang xem: một con lắc đơn có chiều dài l

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đó là đúng vào khi nói đến xấp xỉ điều hòa:

A. Là vận động với phương trình li chừng tế bào miêu tả vị hàm sin hoặc cosin theo đòi thời hạn.

B. Là vận động của một vật bên dưới ứng dụng của một lực ko thay đổi.

C. Là vận động của một vật bên dưới ứng dụng của nước ngoài lực vị ko.

D. Là vận động nhưng mà tình trạng của vật tái diễn như cũ sau những khoảng chừng thời hạn đều bằng nhau.

Câu 2:

Trong xấp xỉ điều tiết, Khi li chừng vị nửa biên chừng thì tỉ trọng động năng đối với thế năng là:

A. 2 :1 .

B. 3 :1.

C. 4 :1.

D. 1 :1.

Câu 3:

Khi biên chừng của một vật xấp xỉ điều tiết tách gấp đôi đua tích điện dao động:

A. tăng gấp đôi.

B. tăng 4 chuyến.

C. tách gấp đôi.

Xem thêm: nicegram là gì

D. tách 4 chuyến.

Câu 4:

Một người quốc bộ xách một xô nước, chu kỳ luân hồi xấp xỉ riêng biệt của nước nhập xô là T0 = 0,4 s. Mỗi bước lâu năm 50 centimet. Nước nhập xô sẽ ảnh hưởng văng mạnh nhất lúc người bại lên đường với vận tốc này sau đây:

A. 1,5 m/s.

B. 0,67 m/s

C. 1,25 m/s.

D. 2,4 m/s.

Câu 5:

Xét xấp xỉ tổ hợp của nhì xấp xỉ điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số. Biên chừng của xấp xỉ tổ hợp ko phụ thuộc:

A. Biên chừng của xấp xỉ bộ phận loại hai

B. Tần số cộng đồng của nhì xấp xỉ bộ phận.

C. Độ lệch sóng của nhì xấp xỉ bộ phận.

D. Biên chừng của xấp xỉ bộ phận loại nhất.

Câu 6:

Trong xấp xỉ điều tiết, kích cỡ tốc độ của vật

A. tách Khi vận tốc của vật tăng

B. tăng hoặc tách tùy thuộc vào véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu của vật rộng lớn hoặc nhỏ.

C. bất biến.

D. tăng Khi véc tơ vận tốc tức thời của vật tăng.

Xem thêm: cá sấu đẻ trứng hay đẻ con

TÀI LIỆU VIP VIETJACK