một con báo đang chạy với vận tốc 30m/s

Câu hỏi:

22/05/2022 đôi mươi,096

Gia tốc của con cái báo là: a=ΔvΔt=9303=7m/s2

Bạn đang xem: một con báo đang chạy với vận tốc 30m/s

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

a) Tính tốc độ của xe hơi bên trên 4 phần đường vô Hình 8.1.

b) Gia tốc của xe hơi bên trên phần đường 4 sở hữu gì đặc biệt quan trọng sánh với việc thay cho thay đổi véc tơ vận tốc tức thời bên trên những phần đường không giống nhau?

a) Tính tốc độ của xe hơi bên trên 4 phần đường vô Hình 8.1. b) Gia tốc của xe hơi bên trên phần đường 4 sở hữu gì đặc biệt quan trọng sánh với việc thay cho thay đổi véc tơ vận tốc tức thời bên trên những phần đường không giống nhau? (ảnh 1)

Câu 2:

Hãy chứng minh Khi a cùng chiều với v  (a.v > 0) thì vận động là nhanh chóng dần dần, Khi a ngược chiều với v  (a.v < 0) thì vận động là lừ đừ dần dần.

Câu 3:

Đồ thị ở Hình 8.2 tế bào mô tả sự thay cho thay đổi véc tơ vận tốc tức thời theo đòi thời hạn vô vận động của một xe hơi thể thao đang hoạt động demo về phía Bắc.

Tính tốc độ của dù tô: a) Trong 4 s đầu. b) Từ giây loại 4 cho tới giây loại 12. c) Từ giây loại 12 cho tới giây loại đôi mươi. d) Từ giây loại đôi mươi cho tới giây loại 28. (ảnh 1)

Xem thêm: thuốc bổ não cho phụ nữ cho con bú

Tính tốc độ của dù tô:

a) Trong 4 s đầu.

b) Từ giây loại 4 cho tới giây loại 12.

c) Từ giây loại 12 cho tới giây loại đôi mươi.

d) Từ giây loại đôi mươi cho tới giây loại 28.

Câu 4:

Xác toan phỏng vươn lên là thiên véc tơ vận tốc tức thời sau 8 s của vận động bên trên.

Câu 5:

Hình bên dưới là hình ảnh chụp hoạt nghiệm thử nghiệm về việc thay cho thay đổi véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi đồ dùng đùa chạy vì thế pin sở hữu gắn anten dùng làm điều khiển và tinh chỉnh kể từ xa xôi, vô thân phụ quá trình vận động. Vận tốc vô thân phụ quá trình vận động này còn có gì như thể nhau, không giống nhau?

Xem thêm: viết một câu về ngôi nhà của em lớp 1

Hình bên dưới là hình ảnh chụp hoạt nghiệm thử nghiệm về việc thay cho thay đổi véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi đồ dùng đùa chạy vì thế pin sở hữu gắn anten dùng làm điều khiển và tinh chỉnh kể từ xa xôi, vô thân phụ quá trình vận động. Vận tốc vô thân phụ quá trình vận động này còn có gì như thể nhau, không giống nhau? (ảnh 1)

Câu 6:

Các đại lượng xác lập được ở câu 2 cho tới tớ biết điều gì về việc thay cho thay đổi véc tơ vận tốc tức thời của vận động trên?