một cano chạy hết tốc lực

Gọi v1,2  là véc tơ vận tốc tức thời của ca nô đối với nước.

v2,3 là véc tơ vận tốc tức thời của nước đối với bờ.

Bạn đang xem: một cano chạy hết tốc lực

v1,3 là véc tơ vận tốc tức thời của ca nô đối với bờ.

Khi ca nô chuồn xuôi dòng sản phẩm tớ có:

v1,3=v1,2+v2,3=21,5+v2,3d=(21,5+v2,3).t1=21,5+v2,3

Khi ca nô chuồn ngược dòng sản phẩm tớ có:

v1,3=v1,2v2,3=21,5v2,3d=(21,5v2,3).t2=(21,5v2,3).2

Xem thêm: al+hno3 ra n2

Từ (1) và (2) tớ có: 

21,5+v2,3=21,5v2,3.23.v2,3=21,5v2,3=7,17km/h

Vậy véc tơ vận tốc tức thời chảy của dòng sản phẩm sông là 7,17 km/h

Xem thêm: một ô tô đang chạy với tốc độ 54km/h

Câu 5:

Bố các bạn A đem A đến lớp bởi vì xe pháo máy vô khi 7 giờ. Sau 5 phút xe pháo đạt vận tốc 30 km/h. Sau 10 phút nữa, xe pháo tăng vận tốc lên thêm thắt 15 km/h. Đến ngay sát ngôi trường, xe pháo hạn chế dần dần vận tốc và giới hạn trước cổng ngôi trường lúc 7 giờ một phần hai tiếng.

a) Tính vận tốc khoảng của xe pháo máy chở A Lúc chuồn kể từ ngôi nhà cho tới ngôi trường. thạo quãng lối kể từ ngôi nhà cho tới ngôi trường nhiều năm 15 km.

b) Tính vận tốc của xe pháo vô khi 7 giờ 15 phút và 7 giờ một phần hai tiếng. Tốc chừng này là vận tốc gì?