mỗi bao gạo nặng 30 kg mỗi bao ngô nặng 40 kg hỏi 2 bao gạo và một bao ngô nặng bao nhiêu kg

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

2 bao gạo trọng lượng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo và 1 bao ngô nặng nề là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vuông vắn ABCD ở trong lối tròn trĩnh tâm O như hình vẽ. sành AC lâu năm 10 centimet. Tính chừng lâu năm nửa đường kính của hình tròn trụ.

Media VietJack

Câu 2:

Đặt tính rồi tính b) 963 : 3

Xem thêm: thuốc destidin

Câu 3:

Nhận xét này tại đây ko đúng?

A. Số này nhân với một cũng bởi chủ yếu số đó

B. Số này phân chia cho một cũng bởi chủ yếu số đó

C. Số này nhân với 0 cũng bởi 0

D. Số 0 phân chia mang đến số nào thì cũng bởi chủ yếu số đó

Câu 4:

Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

Câu 6:

Quan sát hình và vấn đáp câu hỏi

Có tứ ca đựng lượng nước như sau:

Media VietJack

Xem thêm: tiếng việt lớp 4 trang 99

a) Ca này đựng nhiều nước nhất?