mg+ hno3 loãng

Mg HNO3 loãng

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này ở trong nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập.

Bạn đang xem: mg+ hno3 loãng

Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng tư liệu tương quan

  • Mg + HCl → MgCl2 + H2
  • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O
  • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + H2O
  • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O
  • MgO + HCl → MgCl2 + H2O

1. Phương trình phản xạ Mg ứng dụng HNO3 loãng

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

2. Cân tự phương trình Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O tự cách thức cân đối electron 

Mg0 + HN+5O3 → Mg+2(NO3)2 + N+2O ↑ + H2O

3x

2x

Mg → Mg+2 + 2e

N+5 + 3e → N+2

3Mg + 2HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + H2O

Sau cơ tăng 6 gốc NO3- (trong cơ N không bao giờ thay đổi số oxi hóa) tức thị toàn bộ với 8HNO3

Cuối nằm trong tao có:

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Các bước cân đối phản xạ oxi hoá - khử bám theo cách thức thăng tự electron

Bước 1: Xác ấn định số oxi hoá của những nhân tố thay cho thay đổi số oxi hoá.

Bước 2:  Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử, cân đối từng quá trình:

+ Dấu "+e" bịa mặt mũi với số oxi hoá rộng lớn.

+ Số e = số oxi hoá rộng lớn - số oxi hoá bé xíu.

+ Nhân cả quy trình với chỉ số của nhân tố thay cho thay đổi số oxi hoá nếu như chỉ số không giống 1 (với những đơn hóa học hoàn toàn có thể gật đầu đồng ý không thay đổi chỉ số).

Bước 3. Tìm thông số phù hợp sao mang lại tổng số e mang lại tự tổng số e nhận:

+ Tìm bội công cộng nhỏ nhất của số e nhượng bộ và nhận.

+ Lấy bội công cộng nhỏ nhất phân chia mang lại số e ở từng quy trình được thông số.

Bước 4. Đặt thông số của hóa học oxi hoá và hóa học khử nhập sơ đồ vật phản xạ và soát lại.

3. Phương trình ion thu gọn gàng của Mg + HNO3 loãng

Phương trình ion

3Mg + 8H+ + 5NO3-  → 3Mg2+ + 3NO3- + 2NO + 4H2O

Phương trình ion thu gọn

3Mg + 8H+ + 5NO3 → 3Mg2+ + NO + 4H2O

4. Điều khiếu nại phản xạ Mg ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng

Điều kiện: Không có

5. Cách tổ chức phản xạ mang lại Mg ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng

Cho miếng Mg ứng dụng với hỗn hợp axit nitric HNO3 loãng

6. Hiện tượng Hóa học

Hiện tượng sau phản xạ bay rời khỏi khí ko color NO hóa nâu nhập bầu không khí.

7. tin tức thêm: Axit Nitric ứng dụng với kim loại

Axit nitric ứng dụng với sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo ra muối bột và nhiều thành phầm lão hóa không giống nhau như NO2, NO, N2O ,N2, NH4NO3

Sản phẩm khử của N+5 sinh rời khỏi tùy nằm trong nhập phỏng mạnh yếu đuối của sắt kẽm kim loại và mật độ của hỗn hợp axit, thường thì thì:

Dung dịch HNO3 quánh ứng dụng với sắt kẽm kim loại → NO2;

Dung dịch HNO3 loãng ứng dụng với sắt kẽm kim loại khử yếu đuối (như: Cu, Pb, Ag,..) → NO;

Dung dịch HNO3 loãng ứng dụng với sắt kẽm kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,...) thì N bị khử xuống mức

càng sâu sắc → (N2, N2O, NH4NO3).

Cách phân biệt những khí thành phầm sinh ra

N2O là khí làm cho cười

N2 ko lưu giữ sự sinh sống, sự cháy

NO2 được màu sắc nâu đỏ

NO khí ko color tuy nhiên bị oxit hóa trở nên NO2 gray clolor đỏ

NH4NO3 ko sinh rời khỏi ở dạng khí, Lúc mang lại kiềm nhập sắt kẽm kim loại thấy với mùi hương khai amoniac NH3

NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3 + H2O

8. Bài luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Nhận ấn định nào là sau đấy là sai?

A. HNO3 phản xạ với toàn bộ bazơ.

B. HNO3 (loãng, quánh, nóng) phản xạ với đa số sắt kẽm kim loại trừ Au, Pt.

C. Tất cả những muối bột amoni Lúc nhiệt độ phân đều tạo ra khí amoniac.

D. Hỗn hợp ý muối bột nitrat và hợp ý hóa học cơ học giá buốt chảy hoàn toàn có thể bốc cháy.

Xem đáp án

Đáp án C

C sai vì thế muối bột amoni chứa chấp gốc axit với tính lão hóa như NH4NO3 hoặc NH4NO2 Lúc nhiệt độ phân tạo ra N2O; N2.

Câu 2. Nhận ấn định nào là tại đây đích thị về đặc điểm chất hóa học axit nitric?

A. HNO3 là axit yếu đuối tuy vậy với tính lão hóa cực mạnh.

B. HNO3 là axit mạnh một vừa hai phải với tính lão hóa, một vừa hai phải với tính khử.

C. HNO3 là axit mạnh với tính lão hóa mạnh ở từng mật độ.

D. HNO3 là axit mạnh, tính lão hóa mạnh lão hóa được cả sắt kẽm kim loại vàng.

Xem đáp án

Đáp án C

A sai vì thế HNO3 là axit mạnh và với tính lão hóa cực mạnh.

B sai HNO3 là axit mạnh tuy nhiên chỉ mất tính lão hóa.

C đích thị HNO3 là axit mạnh với tính lão hóa mạnh ở từng mật độ.

D sai vì thế HNO3 là axit mạnh, tính lão hóa mạnh tuy nhiên ko lão hóa được sắt kẽm kim loại vàng.

Câu 3.  Hòa tan trọn vẹn 3,6 gam Mg nhập hỗn hợp HNO3 loãng sau phản xạ nhận được khí ko color hóa nâu nhập bầu không khí (sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí nhận được ở đktc là:

A. 2,24B. 4,48C. 3,36D. 8,96

Xem đáp án

Đáp án A

nMg = 0,15 mol

Khí ko color hóa nâu nhập bầu không khí là NO

Mgo → Mg2+ + 2e

N+5 + 3e → N+2

Bảo toàn electron:

2.nMg= 3.nNO

=> nNO =0,1 mol =>  V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 4. Chọn phát biểu đúng:

A. Dung dịch K2CO3 có tính kiềm mạnh, thay đổi color quỳ tím trở nên xanh

B. Dung dịch K2CO3 có môi trường trung tính có K2CO3 là muối axit.

C. Dung dịch chứa  K2CO3 có môi trường axit tự K2CO3 là muối của axit yếu.

D. K2CO3 dễ bị phân hủy Lúc đun nóng.

Xem đáp án

Đáp án A

A đích thị vì thế Dung dịch K2CO3 có tính kiềm mạnh, thay đổi color quỳ tím trở nên xanh

B sai vì thế Dung dịch K2CO3 được tạo thành kể từ bazo mạnh là KOH và axit yếu đuối là H2CO3 vì thế với có môi trường bazo, K2CO3 không nên mua sắm axit

C Sai

D Sai vì thế K2CO3 ko bị phân hủy Lúc đun nóng.

Câu 5. Dãy hóa học nào là sau đây ko phản xạ với HNO3 quánh nguội

A. Zn, Al, Cu

B. Cu, Fe, Al

C. Fe, Cr, Al

D. Ag, Cu, Fe

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy hóa học ko phản xạ với HNO3 quánh nguội là: Fe, Cr, Al

Loại A vì thế Zn và Cu phản xạ với HNO3 quánh nguội

Loại B vì thế Cu phản xạ với HNO3 quánh nguội

C. Fe, Cr, Al ko phản xạ được với HNO3 quánh nguội

Loại D vì thế Ag, Cu phản xạ với HNO3 quánh nguội

Câu 6. Cho m gam Mg nhập hỗn hợp chứa chấp 9,75 gam FeCl3. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn thu được một,68 gam hóa học rắn. Giá trị của m là :

A. 2,88.

B. 2,16.

C. 4,32.

D. 1,04.

Xem đáp án

Đáp án D

Mg + 2Fe3+ → Mg2+ + 2Fe2+ (1)

Mg + Fe2+ → Mg2+ + Fe (2)

Ta nhận thấy: 1,68 < 0,06.56 = 3,36

=> Sau phản xạ hỗn hợp muối bột ko phản xạ hết

nFe sinh rời khỏi sau phản ứng = 1,68 /56 = 0,03 (mol)

(2) nFe = nMg = 0,03 (mol)

(1) nMg = 1/2nFeCl3 = 0,03 (mol)

=> nMg = 0,03 + 0,03 = 0,06 (mol)

=> mMg = 0,06 . 24 = 1,44 gam.

Câu 7. Trong một ly nước với chứa chấp 0,03 mol Na+; 0,01 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,04 mol HCO3-; 0,01 mol Cl-; 0,01 mol SO42-. Nước nhập ly nằm trong loại

A. Nước cứng với tính cứng tạm thời thời

B. Nước cứng với tính cứng toàn phần

C. Nước cứng với tính cứng vĩnh cửu

D. Nước mềm

Xem đáp án

Đáp án A

Đun giá buốt dung dịch:

2HCO3- → CO32- + CO2 + H2O

0,04 → 0,02 (mol)

Ta thấy Ca2+ và Mg2+ bị kết tủa hết:

Ca2+ + CO32- → CaCO3

0,01 → 0,01

Mg2+ + CO32- → MgCO3

0,01 → 0,01

Vậy nước cứng bị tổn thất tính cứng Lúc đun giá buốt nên là nước cứng trong thời điểm tạm thời.

Câu 8. Hỗn hợp ý X bao gồm 2 sắt kẽm kim loại A và B nằm trong phân group chủ yếu group II, ở cả 2 chu kỳ luân hồi liên tục. Cho 2,56 gam X tan trọn vẹn nhập hỗn hợp HCl dư nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ, lượng muối bột khan nhận được là

A. 6,02 gam

B. 6,11 gam

C. 9,66 gam

D. 3,01 gam

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản ứng: R + 2HCl → RCl2 + H2

Ta với nHCl = 2nH2 = 0,2 mol

Xem thêm: quả đậu biếc có ăn được không

mmuối = mkim loại + mCl- = 2,56 + 0,2. 35,5 = 9,66 gam.

Câu 9. Cho 0,896 lít CO2 hít vào không còn nhập 200 ml hỗn hợp chứa chấp láo lếu hợp ý NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M nhận được m gam kết tủa. Giá trị m là:

A. 1,182.

B. 0,788.

C. 2,36.

D. 3,94

Xem đáp án

Đáp án D

nCO2 = 0,04 mol; nOH- = 0,06 mol

Có: 1 < nOH/nCO2 = 1,5<2

=>Tạo 2 muối bột là CO3(2-) (x mol) và HCO3(-) (y mol)

Ta có:

x + nó = 0,042 (1)

x + nó = 0,06 (2)

Giải hệ phương trình (1), (2)

<=> x = nó = 0,02

=>nBaCO3 = nCO3(2-) = 0,02 mol

=>mBaCO3 = 3,94 g

Câu 10. Cho những tuyên bố sau:

(a). Trong phân tử HNO3 vẹn toàn tử N với hoá trị V, số oxi hoá +5

(b nhằm thực hiện thô khí NH3 với lẫn lộn khá VN dẫn khí qua quýt bình đựng vôi sinh sống (CaO)

(c) HNO3 tinh ma khiết là hóa học lỏng, ko color, bốc sương mạnh nhập bầu không khí ẩm

(d) hỗn hợp HNO3 nhằm lâu thông thường ngả quý phái gray clolor là vì hỗn hợp HNO3 với hoà tan một lượng nhỏ khí NO2

Số tuyên bố đúng:

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Xem đáp án

Đáp án B

(b) Để thực hiện thô khí NH3 với lẫn lộn khá VN dẫn khí qua quýt bình đựng vôi sinh sống (CaO) ;

(b) HNO3 tinh ma khiết là hóa học lỏng, ko color, bốc sương mạnh nhập bầu không khí ẩm;

(d) hỗn hợp HNO3 nhằm lâu thông thường ngả quý phái gray clolor là vì hỗn hợp HNO3 với hoà tan một lượng nhỏ khí NO2.

Câu 11. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 thứu tự phản xạ với HNO3 quánh, giá buốt. Số phản xạ nằm trong loại phản xạ oxi hoá - khử là

A. 8.

B. 5.

C. 7.

D. 6.

Xem đáp án

Đáp án C

Các hóa học với phản xạ oxi hóa- khử là: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3.

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

Fe(NO3)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O

Câu 12. Cho 1,38 g tổng hợp Al, Fe ứng dụng với hỗn hợp tổng hợp H2SO4 quánh và HNO3 quánh, đun giá buốt nhận được tổng hợp khí bao gồm 0,063 mol NO2 và 0,021 mol SO2. Nếu mang lại hổn kim loại tổng hợp loại bên trên ứng dụng với hỗn hợp HCl với dư thì số mol khí H2 sinh rời khỏi là bao nhiêu?

A. 0,035 mol

B. 0,045 mol

C. 0,04 mol

D. 0,042 mol

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi số mol Al, Fe nhập láo lếu hợp ý là x, y

mhh = 27x + 56y = 1,38 (g) (1)

Al0 → Al+3 + 3e                               N+5 + 1e → N+4

x → 3x                                               0,063 ← 0,063

Fe0 → Fe+3 + 3e                           S+6 + 2e → S+4

y → 3y                                              0,042 ← 0,021

Áp dụng bảo toàn e: 3x + 3y = 0,063 + 0,042 = 0,105 (mol) (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,02; nó = 0,015

+) Hỗn kim loại tổng hợp loại + HCl dư:

Al0 → Al+3 + 3e                 2H+ + 2e → H2

0,02 → 0,06                       0,09 → 0,045

Fe0 → Fe+2 + 2e

0,015 → 0,03

ne nhượng bộ = 0,06 + 0,03 = 0,09 => nH2 = 0,09/2 = 0,045 mol

Câu 13. Các đặc điểm hoá học tập của HNO3 là:

A. tính axit mạnh, tính lão hóa mạnh và tính khử mạnh.

B. tính axit mạnh, tính lão hóa mạnh và bị phân huỷ.

C. tính lão hóa mạnh, tính axit mạnh và tính bazơ mạnh.

D. tính lão hóa mạnh, tính axit yếu đuối và bị phân huỷ.

Xem đáp án

Đáp án B

Các đặc điểm hoá học tập của HNO3 là : tính axit mạnh, tính lão hóa mạnh và bị phân huỷ.

Câu 14. Dung dịch nào là sau đây Lúc phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được kết tủa trắng?

A. Ca(HCO3)2.

B. FeCl3.

C. AlCl3.

D. H2SO4.

Xem đáp án

Đáp án A

A đích thị vì thế Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3↓ Trắng + Na2CO3 + 2H2O

B sai vì thế Fe(OH)3 kết tủa nâu đỏ: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

C sai vì thế ko nhận được kết tủa: Al3+ + 4OH- dư → AlO2- + 2H2O

D sai vì thế không tồn tại kết tủa: H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Câu 15. Trong những đánh giá sau đây về muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại, đánh giá nào là ko đúng?

A. Tất cả những muối bột nitrat đều dễ dàng tan nội địa.

B. Các muối bột nitrat đều là hóa học năng lượng điện li mạnh, Lúc tan nội địa phân li rời khỏi cation sắt kẽm kim loại và anion nitrat.

C. Các muối bột nitrat đều dễ dẫn đến phân huỷ do nóng trong người.

D. Các muối bột nitrat chỉ được dùng thực hiện phân bón hoá học tập nhập nông nghiệp.

Xem đáp án

Đáp án D

Trong những đánh giá bên trên về muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại, đánh giá nào là ko đích thị là: Các muối bột nitrat chỉ được dùng thực hiện phân bón hoá học tập nhập nông nghiệp.

Câu 16. Cho m gam Mg nhập hỗn hợp chứa chấp 0,12 mol FeCl3. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được 3,36 gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 4,32

B. 2,88

C. 2,16

D. 5,04

Xem đáp án

Đáp án B

Xét 2 ngôi trường hợp:

Trường hợp ý 1: Sau phản xạ Mg còn dư. Chỉ với phản xạ (1) lượng hóa học rắn nhận được là Fe nhập Mg dư

nFe = nFeCl3 = 0,12 mol => mFe = 0,12 . 56 = 6,72g > 3,36 (loại)

Trường hợp ý 2: Xảy rời khỏi 2 phản xạ (1) và (2) (khi Mg không còn FeCl3 còn tiếp tục ứng dụng tiếp với Fe)

Gọi số mol của Mg là: nMg = a mol

3Mg + 2FeCl3 → 3MgCl2 + 2Fe (1)

a ---------> 2a/3 ----------------> 2a/3

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 (2)

2a/3 - 0,06 --> 2 (2a/3 - 0,06)

nFe dư sau pư 2 = 3,36 : 56 = 0,06 mol => nFe (pư2) = (2a/3 - 0,06) mol

Theo phương trình phản xạ 1: 2nFeCl3 = 2a/3 + 2(2a/3 - 0,06) = 0,12 mol

=> a = 0,12 mol

=> m = 0,12 . 24 = 2,88 g

Câu 17. Để pha chế Fe(NO3)2 tao hoàn toàn có thể sử dụng phản xạ nào là sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3

D. FeS + hỗn hợp HNO3

Xem đáp án

Đáp án B

A. Fe + hỗn hợp AgNO3dư => loại vì

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2+ 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

D. FeS + hỗn hợp HNO3

Xem thêm: đâu là tư liệu hiện vật

FeS + 12HNO 3 → 9NO 2 + Fe(NO3)3 + 5H 2 O + H2SO4

Nội dung thắc mắc tư liệu ở trong tệp tin TẢI VỀ MIỄN PHÍ mời mọc chúng ta tìm hiểu thêm. 

............................

  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
  • Các dạng bài xích luyện về sắt kẽm kim loại kiềm thổ
  • Các dạng toán về Axit Nitric