lon tiếng anh

Bản dịch của "lon" vô Anh là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: lon tiếng anh

chevron_right

Bản dịch

lon thiếc (từ khác: thiếc)

VI

sự chạy lon ton {danh từ}

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "lon" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

một ly/chai/lon (glass/bottle/can) bia

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: then the strangest thing happens will and marcus strike up an unusual friendship

Vietnamese Cách dùng "epsilon" vô một câu

Time to lớn start on a new hunt for other similar double stars lượt thích epsilon.

But you may remember he took human embryos, they were split to lớn mass produce 96 identical drones which he called gamma, delta and epsilon drones.

The wisdom of doing this varies greatly, and can require numerical analysis to lớn bound epsilon.

Epsilon is a very data centric organisation and much of our work we provide from service perspective is data driven.

Most numerical analysts use the words "machine epsilon" and "unit roundoff" interchangeably with this meaning.

Xem thêm: cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại có nguồn gốc sâu xa từ