làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm


Làm tròn xoe những số 2 864, 3 058 và 4 315 cho tới hàng trăm, hàng nghìn. Rô-bốt, Việt và Mai nằm trong rẽ thăm hỏi một nông trại, Rô-bốt điểm được có một 242 con cái gà

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Hoạt động

Bạn đang xem: làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Làm tròn xoe những số 2 864, 3 058 và 4 315 cho tới hàng trăm, hàng nghìn.

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới hàng trăm, tớ đối chiếu chữ số sản phẩm đơn vị chức năng với 5. Nếu chữ số sản phẩm đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới hàng nghìn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

- Làm tròn xoe cho tới sản phẩm chục

- Làm tròn xoe cho tới sản phẩm trăm

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Rô-bốt, Việt và Mai nằm trong rẽ thăm hỏi một nông trại, Rô-bốt điểm được có một 242 kê. Khi thực hiện tròn xoe số cho tới sản phẩm chục:

Mai nói: “Trang trại có tầm khoảng 1 240 con cái gà”.

Việt nói: “Trang trại có tầm khoảng 1 250 con cái gà”.

Theo em, các bạn nào là rằng đúng?

Phương pháp giải:

- kề dụng cách thức tròn xoe cho tới hàng trăm rồi vấn đáp thắc mắc của đề bài bác.

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới hàng trăm, tớ đối chiếu chữ số sản phẩm đơn vị chức năng với 5. Nếu chữ số sản phẩm đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Vậy các bạn Mai rằng đích thị.

Luyện luyện

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: bài 28 địa 10 chân trời sáng tạo

Bài 1

Trong tủ sách đem 6 745 cuốn sách. Hỏi từng các bạn đã trải tròn xoe số sách tê liệt cho tới sản phẩm nào?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh giành và vận dụng lý thuyết thực hiện tròn xoe cho tới hàng trăm, hàng nghìn rồi vấn đáp thắc mắc của đề bài bác.

Lời giải chi tiết:

- quý khách phái mạnh rằng nhập tủ sách có tầm khoảng 6 750 cuốn sách. quý khách phái mạnh đã trải tròn xoe số sách cho tới hàng trăm.

- quý khách nữ giới rằng nhập tủ sách có tầm khoảng 6 700 cuốn sách. quý khách nữ giới đã trải tròn xoe số sách cho tới hàng nghìn.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số?

Quan sát những máy “làm tròn xoe số” rồi lần số quí phù hợp với máy sau cùng.

Phương pháp giải:

-Quan sát tớ thấy những số được sản xuất tròn xoe cho tới hàng nghìn. Từ tê liệt em thực hiện tròn xoe số 4 516 cho tới hàng nghìn.

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới hàng nghìn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tớ thấy những số được sản xuất tròn xoe cho tới hàng nghìn. 

Vậy số 4516 thực hiện tròn xoe cho tới hàng nghìn được số 4500.

 


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối trí thức - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty con cái lớp 3 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.