koh ra kclo

Phản ứng KOH + Cl2 hoặc KOH đi ra KCl hoặc KOH đi ra KClO hoặc Cl2 đi ra KCl hoặc Cl2 đi ra KClO thuá»™c loại phản ứng oxi hóa khá»­ đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là má»™t số bài tập có liên quan liêu về KOH có lời giải, mời các bạn đón xem:

2KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: koh ra kclo

Điều kiện phản ứng

- Phản ứng xảy đi ra ngay lập tức Ä‘iều kiện thường.

Cách thực hiện phản ứng

- Dẫn khí Cl2 vào ống nghiệm chứa dung dịch KOH có chứa màu quỳ tím.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

- Ban đầu mẩu quỳ có màu xanh rờn, sau thời điểm phản ứng xảy đi ra màu quỳ bị mất.

Bạn có biết

- KClO có tính oxi hóa mạnh, có thể tẩy màu và tiêu diệt vi khuẩn.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

KOH không thể phản ứng với khí nào sau?

A. SO2.   B. CO2.   C. Cl2.   D. O2.

Hướng dẫn giải

KOH không thể phản ứng với O2.

Đáp án D.

Quảng cáo

Xem thêm: tiếng anh 11 trang 24

Ví dụ 2:

Chất nào sau đây có tính tẩy màu?

A. KCl.   B. NaCl.   C. KClO.   D. MgCl2.

Hướng dẫn giải

KClO có tính tẩy màu.

Đáp án C.

Ví dụ 3:

Thể tích khí Clo ở đktc cần dùng để phản ứng vừa đủ với 100ml KOH 1M ở điều kiện thường là

A. 1,12 lít.   B. 2,24 lít.   C. 3,36 lít.   D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

2KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O | Cân bằng phÆ°Æ¡ng trình hóa học

V = 0,05.22,4 =1,12 lít.

Đáp án A.

Xem thêm: một con lắc đơn có chiều dài

Xem thêm các phÆ°Æ¡ng trình hóa học hoặc khác:

 • 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
 • KOH + CO2 → KHCO3
 • 2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O
 • KOH + SO2 → KHSO3
 • KOH + HCl → KCl + H2O
 • KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
 • 2KOH + H2SO4 → K2SO4+ 2H2O
 • 2KOH + CuSO4 → K2SO4+ Cu(OH)2
 • 2KOH + FeSO4 → K2SO4+ Fe(OH)2
 • 3KOH + FeCl3 → 3KCl+ Fe(OH)3
 • 2KOH + Mg(NO3)2 → 2KNO3+ Mg(OH)2
 • KOH + Al(OH)3 → KAlO2+ 2H2O
 • KOH + Cr(OH)3 → KCrO2+ 2H2O
 • 2KOH + Zn(OH)2 → K2ZnO2+ 2H2O
 • KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O
 • KOH + KHSO3 → K2SO3 + H2O
 • 2KOH + Ba(HSO3)2 → K2SO3 + BaSO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ba(HCO3)2 → K2CO3 + BaCO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ca(HCO3)2 → K2CO3 + CaCO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ca(HSO3)2 → K2SO3 + CaSO3 + 2H2O
 • 6KOH + 3Cl2 -90oC→ 5KCl + KClO3 + 3H2O
 • 2KOH + Al2O3 → 2KAlO2 + H2O
 • 2KOH + ZnO → K2ZnO2 + H2O
 • 2KOH + H2S → K2S + 2H2O
 • KOH + H2S → KHS + H2O
 • KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
 • KOH + NH4Cl -to→ KCl+ NH3 + H2O
 • KOH + NH4NO3 -to→ KNO3+ NH3 + H2O
 • 2KOH + (NH4)2SO4 -to→ K2SO4+ 2NH3 + 2H2O
 • CH3COOCH3 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + CH3OH
 • CH3COOC2H5 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + C2H5OH
 • C2H5Cl + KOH -to→ KCl + C2H5OH
 • C2H5Br + KOH -to→ KBr + C2H5OH
 • C2H5Br + KOH -toC2H5OH→ KBr + C2H4 + H2O
 • C2H5Cl + KOH -toC2H5OH→ KCl + C2H4 + H2O
 • C6H5OH + KOH → C6H5OK + H2O
 • 2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2
 • Zn + 2KOH -to→ K2ZnO2 + H2
 • KOH + KHS → K2S + H2O
 • 2KOH + 2NaHS → K2S + Na2S + 2H2O
 • 2KOH + 2NaHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O
 • 2KOH + 2NaHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-kali-k.jsp