khối abcd

Khối A bao gồm những môn thi đua nào? Khối B C D bao gồm những môn này, và những khối không ngừng mở rộng như A1, D2, D3, D4 bao gồm những môn nào?. Thí sinh thông thường khá hoảng loạn Khi vấn đề tuyển chọn sinh nhiều ngôi trường ghi vắn tắt, 

Bạn đang xem: khối abcd

Quy ước những khối thi đua và môn thi đua rõ ràng của khối A, khối B, khối C, D và những khối khác

Khối D1 bao gồm những môn nào?

Năm năm 2016 là năm thứ hai những ngôi trường ĐH, CĐ tuyển sinh kể từ sản phẩm chất lượng nghiệp trung học phổ thông theo đuổi tổng hợp những môn thi đua. Các môn thi đua này được ghi rõ ràng từng môn, ví như Toán, Vật lý, Hóa học tập. Dù thế, cơ hội viết lách tổng hợp môn theo đuổi khối quy ước vẫn còn đó tồn tại

Những khối cơ phiên bản vô tuyển chọn sinh bao bao gồm khối A, khối B, khối C, khối D cũng khá được là khối D1, khối V. Bên cạnh đó có rất nhiều khối phụ như khối A1, khối D1, D2, D3...

Khối A: Toán, Vật lí và Hóa học;

Khối A1: Toán, Vật Lí (theo đề thi đua khối A) và Tiếng Anh;

Khối B: Toán, Sinh học tập và Hóa học;

Khối C: Thi Địa lý, Lịch sử và Ngữ văn

Khối D hoặc còn được gọi là khối D1: Bao bao gồm những môn Toán, Ngoại ngữ và Ngữ văn

Các khối thi đua năng khiếu

Khối N thi đua những môn : Văn , Kiến thức Âm nhạc

Khối H thi đua những môn : Văn , Hội Họa , Cha cục

Khối M thi đua những môn : Văn , Toán , Đọc kể biểu diễn cảm và hát

Xem thêm: giáo dục công dân lớp 8

Khối T thi đua những môn : Toán , Sinh Học , Năng năng khiếu TDTT

Khối V thi đua những môn bao gồm : Toán , Vật lí , Vẽ mỹ thuật

Khối S thi đua những môn : Văn , 2 môn năng khiếu sở trường năng lượng điện ảnh

Khối R thi đua những môn : Văn , sử , Năng năng khiếu báo chí

Các khối không ngừng mở rộng A1, D2,D3,D4

Thay vì như thế ghi trực tiếp những môn tuyển chọn, trước đó những khối hệ thống vấn đề thường được sử dụng thương hiệu những khối không ngừng mở rộng. 

Khối D2 Thi những môn : Văn , Toán , Tiếng Nga.

Khối D3 Thi những môn : Văn , Toán , Tiếng Pháp.

Khối D4 Thi những môn : Văn , Toán , Tiếng Trung.

Khối D5 Thi những môn : Văn , Toán , Tiếng Đức

Khối D6 Thi những môn : Văn , Toán , Tiếng Nhật.

Bảng mã môn update năm 2017

Xem thêm: nahco3+bacl2

Tổ ăn ý môn  
A00 Toán, Vật Lý, Hóa học
A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh
B00 Toán, Hóa học tập, Sinh học
C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D02 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
D03 Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
D04 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
D05 Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
D06 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
A02 Toán, Vật lí, Sinh học
A03 Toán, Vật lí, Lịch sử
A04 Toán, Vật lí, Địa lí
A05 Toán, Hóa học tập, Lịch sử
A06 Toán, Hóa học tập, Địa lí
A07 Toán, Lịch sử, Địa lí
B01 Toán, Sinh học tập, Lịch sử
B02 Toán, Sinh học tập, Địa lí
B03 Toán, Sinh học tập, Ngữ văn
B04 Toán, Sinh học tập, GDCD
C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí
C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử
C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí
C06 Ngữ văn, Vật lí, Sinh học
C07 Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử
C08 Ngữ văn, Hóa học tập, Sinh học
C10 Ngữ văn, Hóa học tập, Lịch sử
C11 Ngữ văn, Hóa học tập, Địa lí
C13 Ngữ văn, Sinh học tập, Địa lí
D07 Toán, Hóa học tập, Tiếng Anh
D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh
D11 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
D13 Ngữ văn, Sinh học tập, Tiếng Anh
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D16 Toán, Địa lí, Tiếng Đức
D17 Toán, Địa lí, Tiếng Nga
D19 Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
D20 Toán, Địa lí, Tiếng Trung
D22 Toán, Hóa học tập, Tiếng Nga
D23 Toán, Hóa học tập, Tiếng Nhật
D24 Toán, Hóa học tập, Tiếng Pháp
D26 Toán, Vật lí, Tiếng Đức
D27 Toán, Vật lí, Tiếng Nga
D29 Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
D30 Toán, Vật lí, Tiếng Trung
D32 Toán, Sinh học tập, Tiếng Nga
D33 Toán, Sinh học tập, Tiếng Nhật
D34 Toán, Sinh học tập, Tiếng Pháp
D36 Toán, Lịch sử, Tiếng Đức
D37 Toán, Lịch sử, Tiếng Nga
D39 Toán, Lịch sử, Tiếng Pháp
D40 Toán, Lịch sử, Tiếng Trung
D42 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
D43 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật
D44 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
D46 Ngữ văn, Hóa học tập, Tiếng Đức
D47 Ngữ văn, Hóa học tập, Tiếng Nga
D49 Ngữ văn, Hóa học tập, Tiếng Trung
D51 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Đức
D53 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nhật
D54 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
D55 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
D56 Ngữ văn, Sinh học tập, Tiếng Đức
D57 Ngữ văn, Sinh học tập, Tiếng Nga
D58 Ngữ văn, Sinh học tập, Tiếng Nhật
D59 Ngữ văn, Sinh học tập, Tiếng Pháp
D60 Ngữ văn, Sinh học tập, Tiếng Trung
D61 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
D62 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
D63 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
D64 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
D65 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
H00 Ngữ văn, Năng năng khiếu vẽ NT 1, Năng năng khiếu vẽ NT 2
H01 Toán, Ngữ văn, Vẽ MT
N00 Ngữ văn, Năng năng khiếu Âm nhạc 1, Năng năng khiếu âm thanh 2
M00 Ngữ văn, Toán, Đọc biểu diễn cảm, Hát
T00 Toán, Sinh học tập, Năng năng khiếu TDTT
V00 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật
V01 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật
S00 Ngữ văn, NK SKĐA 1, NK SKĐA 2
R00 Ngữ văn, Lịch sử, Năng năng khiếu báo chí
K00 Toán, Vật lí, Kĩ thuật nghề
C02 Ngữ văn, Toán, Hóa học
C05 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học
C09 Ngữ văn, Vật lí, Địa lí
C12 Ngữ văn, Sinh học tập, Lịch sử
D08 Toán, Sinh học tập, Tiếng Anh
D12 Ngữ văn, Hóa học tập, Tiếng Anh
D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
D18 Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
D21 Toán, Hóa học tập, Tiếng Đức
D25 Toán, Hóa học tập, Tiếng Trung
D28 Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
D31 Toán, Sinh học tập, Tiếng Đức
D35 Toán, Sinh học tập, Tiếng Trung
D38 Toán, Lịch sử, Tiếng Nhật
D41 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
D45 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
D48 Ngữ văn, Hóa học tập, Tiếng Nhật