khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất ngược pha

Câu hỏi:

18/06/2019 134,335

Bạn đang xem: khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất ngược pha

A. Khoảng cơ hội thân thuộc nhị điểm ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng giao động ngược trộn là (ảnh 2).

B. Khoảng cơ hội thân thuộc nhị điểm ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng giao động ngược trộn là (ảnh 3)

C. Khoảng cơ hội thân thuộc nhị điểm ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng giao động ngược trộn là (ảnh 4).

Đáp án chủ yếu xác

D. Khoảng cơ hội thân thuộc nhị điểm ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng giao động ngược trộn là (ảnh 5).

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: C

Khoảng cơ hội thân thuộc nhị điểm ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng giao động ngược trộn là 

Khoảng cơ hội thân thuộc nhị điểm ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng giao động ngược trộn là (ảnh 1)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoảng cơ hội thân thuộc nhị điểm sớm nhất bên trên phương truyền sóng giao động nằm trong trộn bằng

A. λ/4.

B. λ.

C. λ/2.

D. 2λ.

Câu 2:

Một người xem bên trên mặt mũi biển khơi thấy cái phao nhô lên rất cao 10 phen Trong 36 (s) và đo được khoảng cách hai đỉnh phụ cận là 10 m. Tính vận tốc truyền sóng bên trên mặt mũi biển khơi.

A. v = 2,5 m/s.

B. v = 5 m/s.

C. v = 10 m/s.

D. v = 1,25 m/s.

Câu 3:

Xem thêm: thành tựu văn minh đại việt được unesco công nhận

Một điểm A bên trên mặt mũi nước giao động với tần số 100 Hz. Trên mặt mũi nước người tớ đo được khoảng cách thân thuộc 7 gợn lồi tiếp tục là 3 centimet. Khi cơ vận tốc truyền sóng bên trên mặt mũi nước 

A. v = 50 cm/s

B. v = 50 m/s

C. v = 5 cm/s

D. v = 0,5 cm/s

Câu 4:

Khoảng cơ hội thân thuộc nhị điểm sớm nhất bên trên phương truyền sóng giao động vuông trộn (lệch trộn góc 900) là

A. λ/4.

B. λ/2.

C. λ

D. 2λ.

Câu 5:

Khi sóng cơ truyền kể từ bầu không khí nhập nước thì đại lượng này tại đây ko đổi?

A. vận tốc truyền sóng.

B. bước sóng.

C. tích điện sóng.

D. tần số sóng.

Câu 6:

Tại mối cung cấp O, phương trình giao động của sóng là u = acos(ωt), gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. Phương trình giao động của điểm M cơ hội O một quãng d với dạng

A. u = Tại mối cung cấp O, phương trình giao động của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 2)

B. u = Tại mối cung cấp O, phương trình giao động của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 3)  

C. u = Tại mối cung cấp O, phương trình giao động của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 4)

Xem thêm: tiếng anh lớp 7 trang 120

D. u =Tại mối cung cấp O, phương trình giao động của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 5)