khi độ lớn cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần

Câu hỏi:

29/05/2020 211,885

Bạn đang xem: khi độ lớn cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B. Vì kích cỡ lực kể từ tính năng lên thừng dẫn tỉ lệ thành phần thuận với kích cỡ chạm màn hình kể từ và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện dây

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào là tại đây không đích về chạm màn hình từ?

A. Đặc trưng mang lại kể từ ngôi trường về góc nhìn tính năng lực từ

B. Phụ nằm trong vô chiều nhiều năm đoạn thừng dẫn đem dòng sản phẩm điện

C. Trùng với vị trí hướng của kể từ trường

D. Có đơn vị chức năng là Tesla

Câu 2:

Nếu lực kể từ tính năng lên đoạn thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện tăng gấp đôi thì kích cỡ chạm màn hình kể từ bên trên địa điểm đặt điều đoạn thừng đó

A. vẫn ko đổi

B. tăng 2 lần

C. tăng 2 lần

D. hạn chế 2 lần

Câu 3:

Phương của lực kể từ tính năng lên thừng dẫn đem dòng sản phẩm điện  không sở hữu Điểm lưu ý nào là sau đây?

A. Vuông góc với thừng dẫn đem dòng sản phẩm điện

B. Vuông góc với véc tơ chạm màn hình từ

C. Vuông góc với mặt mày phẳng phiu chứa chấp véc tờ chạm màn hình kể từ và dòng sản phẩm điện

Xem thêm: hình ảnh cô be hồng hào

D. Song tuy vậy với những lối mức độ từ

Câu 4:

Một đoạn thừng dẫn nhiều năm 1,5 m đem dòng sản phẩm năng lượng điện 10 A, đặt điều vuông góc vô một kể từ ngôi trường đều phải có kích cỡ chạm màn hình từ là một,2 T. Nó chịu đựng một lực kể từ tính năng là

A. 18 N

B. 1,8 N

C. 1800 N

D. 0 N

Câu 5:

Một đoạn thừng dẫn trực tiếp nhiều năm 1m đem dòng sản phẩm năng lượng điện 10 A, dặt vô một kể từ ngôi trường đều 0,1 T thì chịu đựng một lực 0,5 N. Góc chếch thân thiện chạm màn hình kể từ và chiều dòng sản phẩm năng lượng điện vô thừng dẫn là

A. 0,5°

B. 30°

C. 45°

D. 60°

Câu 6:

Một đoạn thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện 1,5 A chịu đựng một lực kể từ 5 N. Sau ê độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện thay cho thay đổi thì lực kể từ tính năng lên đoạn thừng là trăng tròn N. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện đã

A. gia tăng 4,5 A

B. gia tăng 6 A

C. giảm sút 4,5 A

D. giảm sút 6 A

Xem thêm: bio la gì trên facebook

TÀI LIỆU VIP VIETJACK