khai triển nhị thức (x+2)^4

Câu hỏi:

26/06/2022 8,069

Bạn đang xem: khai triển nhị thức (x+2)^4

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Hướng dẫn giải

Thay a = x và b = – 2 nhập công thức khai triển của (a + b)4, tao được:

(x – 2)= x4 + 4x3 . (– 2) + 6x2 . (–2)2 + 4x . (– 2)3 + (– 2)4 

= x4 – 8x3 + 24x2 – 32x + 16.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khai triển (3x – 2)5.

Câu 2:

Xem thêm: nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày ý kiến tán thành

Tìm thông số của x4 trong khai triển của (3x –1)5.

Câu 3:

a) Dùng nhì số hạng thứ nhất nhập khai triển của (1 + 0,05)4 để tính độ quý hiếm giao động của một,054.

b) Dùng PC di động tính độ quý hiếm của một,054 và tính sai số vô cùng của độ quý hiếm giao động có được ở câu a.

Câu 4:

Biểu diễn \({\left( {3 + \sqrt 2 } \right)^5} - {\left( {3 - \sqrt 2 } \right)^5}\) dưới dạng \(a + b\sqrt 2 \) với a, b là những số nguyên vẹn.

Câu 5:

Số dân của một tỉnh ở thời khắc thời điểm hiện tại là khoảng chừng 800 ngàn người. Giả sử rằng tỉ trọng tăng dân sinh mỗi năm của tỉnh này là r%.

a) Viết công thức tính số dân của tỉnh cơ sau một năm, sau hai năm. Từ cơ suy ra sức thức tính số dân của tỉnh cơ sau 5 năm nữa là \(P = 800{\left( {1 + \frac{r}{{100}}} \right)^5}\) (nghìn người).

b) Với r = 1,5, sử dụng nhì số hạng đầu nhập khai triển của (1 + 0,015)5, hãy dự tính số dân của tỉnh cơ sau 5 năm nữa (theo đơn vị chức năng ngàn người).

Câu 6:

Xem thêm: thực hành tiếng việt trang 41 lớp 7

a) Dùng hai số hạng thứ nhất nhập khai triển của (1 + 0,02)5 để tính độ quý hiếm giao động của một,025.

b) Dùng PC di động tính độ quý hiếm của một,025 và tính sai số vô cùng của độ quý hiếm giao động có được ở câu a.