kể tên những thành tựu của nền văn minh đại việt còn lưu giữ, tồn tại đến ngày nay mà em biết

Với Giải Luyện tập luyện 2 trang 109 Lịch Sử 10 nhập Bài 15: Một số trở thành tựu của văn minh Đại Việt Sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 Cánh diều, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện nhập SGK Lịch sử 10 Luyện tập luyện 2 trang 109 Lịch Sử 10.

SGK Lịch sử 10 Luyện tập luyện 2 trang 109 Lịch Sử 10

Bạn đang xem: kể tên những thành tựu của nền văn minh đại việt còn lưu giữ, tồn tại đến ngày nay mà em biết

Luyện tập luyện 2 trang 109 Lịch Sử 10: Kể thương hiệu những trở thành tựu của nền văn minh Đại Việt còn lưu lưu giữ, tồn bên trên cho tới ngày này tuy nhiên em biết. Hãy nêu độ quý hiếm của những trở thành tựu cơ.

Lời giải:

Lĩnh vực

Thành tựu còn lưu lưu giữ, tồn bên trên cho tới ngày nay

Luật pháp

Quốc triều hình luật (thời Lê sơ); Hoàng Việt lề luật (thời Nguyễn)

Nông nghiệp

Đê quai vạc (đắp kể từ thời Trần, lúc này còn sót lại vết tích ở một số trong những địa hạt nằm trong vùng đồng vì thế sông Hồng).

Thủ công nghiệp

Ấm gốm hoa nâu thời Lý – Trần

Giáo dục

Văn miếu – Quốc Tử Giám; Bia Tiến sĩ; Chiếu Cầu hiền; chiếu khuyến học…

Tư tưởng

Tư tưởng lấy dân thực hiện gốc

Tín ngưỡng

Tín ngưỡng: thờ cúng tổ tiên, hero dân tộc bản địa, tổ nghề; thờ mẫu… vẫn được duy trì

Chữ viết

Chữ Nôm, chữ Quốc ngữ

Sử học

Tác phẩm: Đại việt sử kí toàn thư; Đại Việt thông sử; Lịch triều hiến chương loại chí…

Quân sự

Binh thư yếu ớt lược

Nghệ thuật

Xem thêm: tinh thần vượt khó là gì

- Các công trình xây dựng con kiến trúc: trở thành ngôi nhà Hồ; vết tích của trở thành ngôi nhà Mạc; Đại nội Huế, trở thành Gia Định, Chùa Một Cột, miếu Thiên Mụ; đình thôn Đình Bảng….

- Nhã nhạc cung đình

- Các lễ hội: tịch điền, đầu năm Nguyên Đán….

- Các mô hình thao diễn xướng như: hát chèo, hát tuồng, hát quan liêu bọn họ, hát xẩm…

Lưu ý: Học sinh trình diễn ý kiến cá thể. Bài thực hiện bên trên mang tính chất tham lam khảo

Xem thêm thắt tiếng giải sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Mở đầu trang 99 Lịch Sử 10: Chùa Một Cột mang tên thuở đầu là Liên Hoa Đài (Đài hoa sen), trực thuộc quần thể miếu Diên Hựu được vua Lí Thái Tông mang đến khởi công kiến tạo năm 1049.

Câu căn vặn trang 100 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề và để ý Sơ đồ vật 15, hãy nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt.

Câu căn vặn trang 101 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề, tư liệu, hãy nêu và phân tách tầm quan trọng của pháp luật so với sự cải tiến và phát triển của nền văn minh Đại Việt.

Câu căn vặn trang 102 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề và tư liệu, hãy: Nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về nông nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

Câu căn vặn trang 102 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề và tư liệu, hãy: Phân tích hiệu quả của những trở thành tựu cơ so với sự cải tiến và phát triển của nền văn minh Đại Việt.

Câu căn vặn trang 102 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề và để ý Hình 15.2 hãy nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của tay chân nghiệp Đại Việt. Phân tích hiệu quả của tay chân nghiệp so với nền văn minh Đại Việt.

Câu căn vặn trang 103 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề và để ý Hình 15.3 hãy: Nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của thương nghiệp Đại Việt.

Câu căn vặn trang 103 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề và để ý Hình 15.3 hãy: Nêu tầm quan trọng của khu đô thị so với sự cải tiến và phát triển của nền văn minh Đại Việt.

Câu căn vặn trang 104 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề và để ý Hình 15.4 hãy nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về tư tưởng tôn giáo, tín ngưỡng của văn minh Đại Việt.

Câu căn vặn trang 105 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Hình 15.5 hãy: Trình bày những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về dạy dỗ của Đại Việt.

Câu căn vặn trang 105 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Hình 15.5 hãy: Nêu địa điểm của Văn Miếu – Văn Miếu Quốc Tử Giám so với sự cải tiến và phát triển của văn minh Đại Việt.

Câu căn vặn trang 106 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề, hãy nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về văn học tập và chữ ghi chép của nền văn minh Đại Việt

Câu căn vặn trang 106 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề nhập Bảng 15 hãy nêu trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về khoa học tập, kỹ năng của nền văn minh Đại Việt.

Câu căn vặn trang 108 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề và để ý Hình 15.7 hãy: Trình bày những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về thẩm mỹ của nền văn minh Đại Việt.

Câu căn vặn trang 108 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề và để ý Hình 15.7 hãy: Nêu độ quý hiếm của “An Nam tứ đại khí” so với nền văn minh Đại Việt.

Câu căn vặn trang 109 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề và để ý Hình 15.8 hãy đánh giá về điểm mạnh, giới hạn và phân tách ý nghĩa sâu sắc của nền văn minh Đại Việt.

Xem thêm: bài đọc về trường học lớp 3

Luyện tập luyện 1 trang 109 Lịch Sử 10: Vẽ sơ đồ vật trí tuệ bao quát những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt bên trên những lĩnh vực: chủ yếu trị, tài chính, tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng, dạy dỗ, văn học tập, thẩm mỹ, khoa học tập, kỹ năng.

Vận dụng 3 trang 109 Lịch Sử 10: Hãy trình làng với khác nước ngoài về một trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt

Vận dụng 4 trang 109 Lịch Sử 10: Sưu tầm tư liệu về một trở thành tựu của nền văn minh Đại Việt nhằm thuyết trình với thầy cô và bàn sinh hoạt.