kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia súc và trình bày vai trò

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Tên 3 loại gia súc và tầm quan trọng của chúng:

Vật nuôi

Vai trò

Bò sữa

Cung cấp cho đồ ăn (thịt, sữa) và xuất khẩu

Trâu

Cung cấp cho đồ ăn và mức độ kéo

Chó

Giữ ngôi nhà, thực hiện cảnh; thực hiện các bạn, cung ứng thực phẩm

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vật nuôi thông dụng được phân thành bao nhiêu group chính?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2:

Mỗi thế gia cái sinh đẻ trải qua loa bao nhiêu giai đoạn?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3:

Mỗi gia súc cái sinh đẻ trải qua loa bao nhiêu giai đoạn?

Xem thêm: tiếng việt lớp 4 trang 64

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4:

Đâu là vẹn toàn nhân khiến cho căn bệnh mang lại con vật tự quá dinh cơ dưỡng?

A. Vi khuẩn

B. Rận

C. Thức ăn ko an toàn

D. Quá nóng

Câu 5:

Bò vàng được nuôi ở vùng nào?

A. Miền Bắc

B. Miền Trung

C. Tây Nguyên

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6:

Đâu là vẹn toàn nhân khiến cho căn bệnh mang lại con vật tự sinh vật?

A. Vi khuẩn

B. Rận

C. Thức ăn ko an toàn

D. Quá nóng

Xem thêm: có bé mọc lông trắng