iphone 11 có esim không

 1. Đi cho tới Cài bịa  > Di động, tiếp sau đó đảm nói rằng các bạn đem ít nhất hai tuyến phố thừng (bên bên dưới SIM). Để thêm 1 đàng thừng, hãy coi Thiết lập công ty địa hình bên trên iPhone.

  Bạn đang xem: iphone 11 có esim không

 2. Bật hai tuyến phố thừng – chạm vào một trong những đàng thừng, tiếp sau đó chạm vô Bật đàng thừng này.

  Bạn cũng hoàn toàn có thể thay cho thay đổi thiết lập như Nhãn gói cước địa hình, Cuộc gọi Wi-Fi (nếu đã có sẵn kể từ căn nhà cung ứng của bạn), Cuộc gọi bên trên khí giới không giống hoặc PIN của SIM. Nhãn xuất hiện tại vô Điện thoại, Tin nhắn và Danh bạ.

 3. Chọn đàng thừng khoác toan mang lại tài liệu địa hình – chạm vô Dữ liệu địa hình, tiếp sau đó chạm vào một trong những đàng thừng. Để dùng 1 trong những hai tuyến phố thừng tùy từng phạm vi phủ sóng và tài năng đã có sẵn, hãy nhảy Cho phép tắc quy đổi tài liệu địa hình.

  Bạn hoàn toàn có thể bị tính phí đem vùng nếu như chức năng Chuyển vùng tài liệu được nhảy và các bạn đang được ở bên phía ngoài vương quốc hoặc vùng được mạng ở trong nhà cung ứng phủ sóng.

 4. Chọn đàng thừng khoác toan mang lại cuộc gọi thoại – chạm vô Đường thừng thoại khoác toan, tiếp sau đó chạm vào một trong những đàng thừng.

Khi dùng SIM kép, hãy cảnh báo những điểm sau:

 • Xem thêm: bài tập vật lý 10 chân trời sáng tạo

  Cuộc gọi Wi-Fi nên được nhảy cho 1 đàng thừng khiến cho phép tắc đàng thừng bại nhận cuộc gọi trong những khi đàng thừng không giống đang rất được dùng mang lại cuộc gọi. Nếu các bạn cảm nhận được cuộc gọi bên trên một đàng thừng trong những khi đàng thừng không giống đang rất được dùng cho 1 cuộc gọi và không tồn tại liên kết Wi-Fi khả dụng, iPhone dùng tài liệu địa hình của đàng thừng đang rất được dùng mang lại cuộc gọi nhằm nhận cuộc gọi của đàng thừng không giống. cũng có thể vận dụng những loại phí. Đường thừng đang rất được dùng mang lại cuộc gọi nên được phép tắc dùng tài liệu vô thiết lập Dữ liệu địa hình (dưới dạng đàng thừng khoác toan hoặc bên dưới dạng đàng thừng ko khoác toan được nhảy Cho phép tắc quy đổi tài liệu di động) nhằm nhận cuộc gọi của đàng thừng không giống.

 • Nếu các bạn ko nhảy Cuộc gọi Wi-Fi cho 1 đàng thừng, từng cuộc gọi điện thoại cảm ứng cho tới bên trên đàng thừng bại (bao bao gồm những cuộc gọi kể từ những công ty khẩn cấp) tiếp tục thẳng đem tới thư thoại (nếu đã có sẵn kể từ căn nhà cung ứng của bạn) Khi đàng thừng không giống đang rất được sử dụng; các bạn sẽ không sở hữu và nhận được thông tin cuộc gọi nhỡ.

  Nếu các bạn đang được thiết lập chức năng đem tiếp cuộc gọi đem ĐK (nếu đã có sẵn kể từ căn nhà cung ứng của bạn) từ là một đàng thừng này cho tới một đàng thừng không giống Khi đàng thừng bận hoặc ở ngoài phạm vi phủ sóng thì cuộc gọi sẽ không còn đem tới thư thoại; hãy tương tác với căn nhà cung ứng của người sử dụng để tìm hiểu vấn đề thiết lập.

 • Nếu các bạn triển khai cuộc gọi điện thoại cảm ứng từ là một khí giới không giống, ví như máy Mac, bằng phương pháp đem tiếp cuộc gọi bại qua loa iPhone đem SIM kép thì cuộc gọi sẽ tiến hành triển khai bởi đàng thừng thoại khoác toan của người sử dụng.

 • Nếu các bạn chính thức cuộc đối thoại lời nhắn SMS/MMS mới mẻ bằng phương pháp dùng một đàng thừng, các bạn ko thể quy đổi cuộc đối thoại quý phái đàng thừng khác; bạn phải xóa cuộc đối thoại và chính thức cuộc đối thoại mới mẻ bởi đàng thừng không giống. Trong khi, chúng ta cũng có thể bị tính thêm thắt phí nếu như gửi tệp thi công kèm cặp SMS/MMS bên trên đàng thừng ko được lựa chọn mang lại tài liệu địa hình.

 • Instant Hotspot và Điểm truy vấn cá thể dùng đàng thừng được lựa chọn mang lại tài liệu địa hình.

  Xem thêm: trắc nghiệm sinh 11 bài 44