if you changed your mind you would be welcomed to join our class

You’d be welcome to tát join us if you changed your mind.

Bạn đang xem: if you changed your mind you would be welcomed to join our class

A. You didn’t change your mind, ví we weren’t welcome to tát join you.

B. If it were not for your mind, you had been welcome to tát join us.

C. We are welcome to tát join you unless you change your mind.

D. Were you to tát change your mind, you would be welcome to tát join us

Đáp án D

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ bạn dạng cho những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: tóm tắt văn bản đi lấy mật dài

Sách xây dựng Python cơ bạn dạng, cho những người mới nhất chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ bạn dạng cho những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: tóm tắt văn bản ông một

Sách xây dựng Python cơ bạn dạng, cho những người mới nhất chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID