i find most of the young man of my own age so boring

$\text{Đáp án :}$

`8,` I feel so sánh bored with most of the young men of my age.

Bạn đang xem: i find most of the young man of my own age so boring

$\rightarrow$ Dịch : Tôi cảm nhận thấy thiệt nhàm chán với đa số những người dân nam nhi trẻ con tuổi hạc nằm trong tuổi hạc với bản thân.

$\text{ Cấu Trúc :}$

$\Longrightarrow$ To be bored with ( ngán thực hiện gì/ ngán với điều gì)

$\Longrightarrow$ S + V+ so sánh + adj/adv + that+ S+ V…( vượt lên trên cho tới nỗi mà)

Xem thêm: nhan đề chữ người tử tù

$\Longrightarrow$ To prefer + noun/ V_ing + lớn + V_ing/ Noun ( quí thực hiện đồ vật gi rộng lớn thực hiện gì)

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu

5

2 vote