hỗn hợp x gồm vinyl axetat metyl axetat và etyl fomat

Câu hỏi:

09/08/2019 130,399

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm vinyl axetat metyl axetat và etyl fomat

Hỗn ăn ý X bao gồm vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat. Đốt cháy 3,08 gam X chiếm được 2,16 gam H2O. Thành phần % về lượng vinyl axetat vô X là?

A. 27,92%                     

Đáp án chủ yếu xác

B. 75%                          

C. 72,08%                     

Chọn đáp án A

 nH2O= 2,1618 = 0,12 mol

Vinyl axetat C4H6O2 (a mol)

Metyl axetat và etyl fomat sở hữu nằm trong công thức C3H6O2 (b mol)

m= 86a + 74b = 3,08    (1)

Bảo toàn nhân tố H: 6.nC4H6O2+6.nC3H6O2=2.nH2O

→ 6.a + 6.b = 0,24        (2)

Từ (1) và (2) → a = 0,01; b = 0,03

→ Phần trăm về lượng của vinyl axetat là

%mC4H6O2  =mC4H6O2mC4H6O2+mC3H6O2.100%

→ %mC4H6O2 =0,01.860,01.86+0,03.74.100% = 27,92%

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nhen cháy trọn vẹn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh rời khỏi thông qua số mol O2 đang được phản xạ. Tên gọi của este là:

A. metyl fomat.            

B. etyl axetat.               

C. propyl axetat.           

D. metyl axetat.

Câu 2:

Cho 17,6 gam etyl axetat tính năng trọn vẹn với 300ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 20,4 gam.                 

B. 16,4 gam.                 

C. 17,4 gam.                 

D. 18,4 gam.

Câu 3:

Thủy phân trọn vẹn 4,4 gam CH3COOC2H5 cần thiết vừa đủ V ml dung dic̣h NaOH 0,5M đun rét. Giá trị của V là

Xem thêm: công thức phân tử của etilen

A. 50                             

B. 100                           

C. 150                           

D. 200

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn 14,3 gam este X cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 18,2 lít O2 (đktc), chiếm được CO2 và H2O sở hữu số mol đều nhau. Cho 14,3 gam X phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với V ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Giá trị của V là

A. 650,0.         

B. 162,5.         

C. 325,0.         

D. 487,5.

Câu 5:

Hỗn ăn ý X bao gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để dung hòa m gam X cần thiết 40 ml hỗn hợp NaOH 1M. Mặt không giống, nếu như nhen cháy trọn vẹn m gam X thì chiếm được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic vô m gam lếu láo ăn ý X là

A. 0,015.         

B. 0,010.         

C. 0,020.         

D. 0,005.

Câu 6:

Thủy phân 8,8g etyl axetat vày 300ml hỗn hợp NaOH 2M. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn cô cạn hỗn hợp chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

A. 4,92

B. 8,56

C. 8,20

D. 3,28

Xem thêm: công nghệ 11 bài 17

TÀI LIỆU VIP VIETJACK