hôm nay bao nhiêu độ c

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hồ Chí Minh

Bạn đang xem: hôm nay bao nhiêu độ c

Thời tiết hiện nay tại

Cập nhật: 16h 26/08/2023

  • Thời tiết

    : hầu hết mây, ko mưa

  • Hướng gió

    : Gió tây tây-nam - tốc độ: 4 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Chủ nhật 27/08/2023

35°C

26°C

69%

 100°%

4m/s

Có mây, ngày sở hữu mưa rào và dông

Thứ nhì 28/08/2023

34°C

26°C

 98°%

5m/s

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Thứ tía 29/08/2023

33°C

26°C

 100°%

5m/s

Nhiều mây, sở hữu mưa vừa

Thứ tư 30/08/2023

32°C

25°C

 100°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Thứ năm 31/08/2023

Xem thêm: nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì

32°C

25°C

 100°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Thứ sáu 01/09/2023

33°C

25°C

 100°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Thứ bảy 02/09/2023

33°C

25°C

 100°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Chủ nhật 03/09/2023

34°C

25°C

 98°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Thứ nhì 04/09/2023

33°C

25°C

 100°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Thứ tía 05/09/2023

33°C

25°C

 100°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Xem thêm: anh 10 chân trời sáng tạo

Biểu đồ gia dụng nhiệt độ chừng 10 ngày qua