hình thang cân có bao nhiêu trục đối xứng

Câu hỏi:

Hình thang cân nặng đem bao nhiêu trục đối xứng?

A. 1

Bạn đang xem: hình thang cân có bao nhiêu trục đối xứng

B. 2

C. 3

D. 0

Đáp án đích A.

Hình thang cân nặng có một trục đối xứng, hình thang cân là hình thang đem nhì góc kề một cạnh lòng đều nhau, hình thang cân nặng là một trong những tình huống quan trọng của hình thang, trục đối xứng là đường thẳng liền mạch trải qua trung điểm nhì lòng của hình thang cân nặng.

Giải quí nguyên nhân lựa chọn đáp án thực sự A

Hình thang là một tứ giác lồi có nhì cạnh đối song tuy vậy, nhì cạnh tuy vậy song này được gọi là những cạnh lòng của hình thang, nhì cạnh sót lại gọi là nhì cạnh mặt mày.

– Hình thang cân là hình thang đem nhì góc kề một cạnh lòng đều nhau, hình thang cân nặng là một trong những tình huống quan trọng của hình thang.

– Trục đối xứng là đường thẳng liền mạch trải qua trung điểm nhì lòng của hình thang cân nặng. Hình thang cân nặng có một trục đối xứng.

– Hình thang cân nặng đem những đặc thù sau:

+ Hai cạnh lòng tuy vậy song cùng nhau.

+ Hai cạnh mặt mày đều nhau.

+ Hai góc kề cạnh một lòng đều nhau.

+ Hai lối chéo cánh đều nhau.

+ Hình thang cân nặng nội tiếp lối tròn xoe.

– Dấu hiệu nhận ra hình thang cân:

+ Hình thang đem nhì góc kề một cạnh lòng đều nhau là hình thang cân nặng.

Xem thêm: viết đoạn văn (khoảng 5 7 câu) kể lại một sự việc trong đoạn trích bài học đường đời đầu tiên

+ Hình thang đem hai tuyến phố chéo cánh đều nhau là hình thang cân nặng.

+ Hình thang nội tiếp lối tròn xoe là hình thang cân nặng.

Việc nhận ra một hình thang đem đặc thù là hình thang cân nặng sẽ hỗ trợ ích thật nhiều trong các việc thực hiện những bài xích tập dượt toán, hơn thế nữa việc nhìn thấy được đặc thù những hình sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta hiểu thâm thúy rộng lớn về quan hệ đối sánh trong những hình đem đặc thù tương đương.

– Phương pháp minh chứng hình thang cân

+ Phương pháp 1: Chứng minh hình thang đem nhì góc kề một cạnh lòng đều nhau thì hình thang này đó là hình thang cân nặng.

+ Phương pháp 2: Chứng minh hình thang bại đem hai tuyến phố chéo cánh đều nhau thì hình thang này đó là hình thang cân nặng.

– Cách minh chứng một tứ giác là hình thang cân

+ Chứng minh tứ giác này đó là hình thang tớ Chứng minh tứ giác bại đem 2 cạnh tuy vậy song cùng nhau, phụ thuộc vào những cơ hội minh chứng tuy vậy song như: nhì góc đồng vị đều nhau, nhì góc ví le nhập đều nhau, nhì góc nhập nằm trong phía bù nhau hoặc quyết định lý kể từ góc vuông cho tới góc tuy vậy tuy vậy.

+ Chứng minh hình thang là hình thang cân nặng theo gót nhì cơ hội phía trên.

– Bài tập dượt hình thang cân nặng và cơ hội giải

Ví dụ: Cho hình thang cân nặng ABCD ( AB // CD, AB < CD). Kẻ lối cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng DE = CF.

Hướng dẫn cơ hội giải:

Xét nhì tam giác vuông AED và BFC

Ta có: AD = BC (gt)

Xem thêm: thế nào là quá trình chuyển hóa các chất trong tế bào cho ví dụ

(góc D = góc C) (gt)

Nên (∆ AED = ∆ BFC) (cạnh huyền – góc nhọn)

(=> DE=CF)