hình nào không có trục đối xứng

Câu hỏi:

20/12/2019 60,474

C. Hình bình hành

Bạn đang xem: hình nào không có trục đối xứng

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Tam giác cân nặng với độc nhất một trục đối xứng là đường thẳng liền mạch trải qua đỉnh cân nặng với trung điểm cạnh đối lập của tam giác.

Hình này sau đây không tồn tại trục đối xứng? A. Tam giác cân nặng (ảnh 1)

Hình thang cân nặng là hình với trục đối xứng trải qua trung điểm của nhì cạnh lòng tuy vậy song:

Hình này sau đây không tồn tại trục đối xứng? A. Tam giác cân nặng (ảnh 2)

Hình bình hành không tồn tại trục đối xứng.

Hình elip với nhì trục đối xứng là trục rộng lớn và trục bé:

Hình này sau đây không tồn tại trục đối xứng? A. Tam giác cân nặng (ảnh 3)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tứ diện đều ABCD với cạnh a. Tính khoảng cách thân mật hai tuyến đường trực tiếp AB và CD.

Câu 2:

Cho tứ diện ABCD rất có thể tích V. Gọi G là trọng tâm tam giác ADC. Tính thể tích khối chóp G.ABC theo đuổi V.

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD có lòng là hình vuông vắn cạnh 2a, tam giác SAB đều, góc thân mật (SCD) và (ABCD) bằng 600. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. tường hình chiếu vuông góc của đỉnh S bên trên mặt mày phẳng lặng (ABCD) nằm vô hình vuông vắn ABCD. Tính theo đuổi a khoảng cách thân mật hai tuyến đường trực tiếp SM  AC.

Xem thêm: nhận xét nào sau đây về dao động tắt dần là đúng

Câu 4:

Trong mặt mày phẳng lặng (P) cho tam giác OAB cân bên trên O, OA=OB=2a, AOB=1200. Trên đường thẳng liền mạch vuông góc với măt phẳng lặng (P)tại O lấy nhì điểm C, D, ở về nhì phía của mặt mày phẳng lặng (P) sao mang lại tam giác ABC vuông bên trên C và tam giác ABD đều. Tính nửa đường kính mặt mày cầu nước ngoài tiếp tứ diện ABCD.

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD), AC=a2, SABCD=3a22 và góc thân mật đường thẳng liền mạch SC và mặt mày phằng (ABCD) bằng 600. Gọi H  là hình chiếu vuông góc của A bên trên SC. Tính theo đuổi a thể tích khối chóp H.ABCD

Câu 6:

Cho hình nón với độ cao 2a3 và nửa đường kính lòng 2a. Tính diện tích S xung xung quanh của hình nón ê.

Xem thêm: xác định các tập hợp sau