hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

Câu hỏi:

02/10/2019 21,521

Bạn đang xem: hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

A. của lực chống bức bởi vì tần số riêng rẽ của hệ.

Đáp án chủ yếu xác

B. của xê dịch bởi vì tần số của nước ngoài lực.

C. của lực chống bức to hơn tần số riêng rẽ của hệ.

D. của lực chống bức nhỏ rộng lớn tần số riêng rẽ của hệ.

Đáp án A

+ Hiện tượng nằm trong hưởng trọn cơ xẩy ra Lúc tần số của nước ngoài lực bởi vì tần số xê dịch riêng rẽ của hệ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi xẩy ra hiện tượng kỳ lạ nằm trong hưởng trọn cơ thì vật kế tiếp dao động

A. với tần số to hơn tần số xê dịch riêng rẽ.

B. với tần số nhỏ rộng lớn tần số xê dịch riêng rẽ.

C. mà ko Chịu nước ngoài lực ứng dụng.

D. với tần số bởi vì tần số xê dịch riêng rẽ.

Câu 2:

Một con cái rung lắc xoắn ốc bao gồm vật nhỏ sở hữu lượng m và xoắn ốc nhẹ nhàng có tính cứng k, đang được xê dịch điều tiết. Tần số góc của con cái rung lắc xoắn ốc là

Câu 3:

Con rung lắc xoắn ốc, đầu bên trên thắt chặt và cố định, đầu bên dưới gắn vật xê dịch điều tiết theo dõi phương trực tiếp đứng ở điểm sở hữu tốc độ trọng ngôi trường g. Khi vật ở địa điểm thăng bằng, chừng giãn của xoắn ốc là ∆ℓ. Chu kỳ xê dịch của con cái rung lắc được xem bởi vì biểu thức:

Xem thêm: app hack fb

Câu 4:

Một vật đang được xê dịch điều tiết. Tại địa điểm động năng bởi vì nhì lượt thế năng tốc độ có tính rộng lớn a, bên trên địa điểm thế năng bởi vì nhì lượt động năng thì tốc độ có tính rộng lớn bằng

Câu 5:

Khi kích ứng mang lại con cái rung lắc xoắn ốc xê dịch điều tiết, đại lượng nào là tại đây không phụ nằm trong vô ĐK ban đầu?

A. Biên chừng xê dịch.

B. Tần số.

C. Pha thuở đầu.

D. Cơ năng.

Câu 6:

Khi nói tới một hệ xê dịch chống bức ở quá trình ổn định lăm le, tuyên bố nào là bên dưới đấy là sai?

A. Biên chừng của hệ xê dịch chống bức dựa vào biên chừng của nước ngoài lực chống bức.

B. Biên chừng của hệ xê dịch chống bức tùy thuộc vào tần số của nước ngoài lực chống bức.

C. Tần số của hệ xê dịch chống bức luôn luôn bởi vì tần số xê dịch riêng rẽ của hệ.

D. Tần số của hệ xê dịch chống bức bởi vì tần số của nước ngoài lực chống bức.

Xem thêm: card off là gì

TÀI LIỆU VIP VIETJACK