hai tôn giáo lớn ra đời ở ấn độ là

Câu hỏi:

12/09/2019 22,780

A. Phật giáo và Ki-tô giáo.

Bạn đang xem: hai tôn giáo lớn ra đời ở ấn độ là

B. Phật giáo và đè Độ giáo.

Đáp án chủ yếu xác

C. Ki-tô giáo và Hồi giáo.

D. đè Độ giáo và Hồi giáo.

Đáp án: B.

Giải thích: Tại đè Độ thành lập và hoạt động 2 tôn giáo rộng lớn là đè Độ giáo và Phật giáo, đè Độ giáo thành lập và hoạt động vô thiên niên kỉ loại nhất trước Công nguyên vẹn, Phật giáo thành lập và hoạt động vô thế kỉ VI trước Công nguyên vẹn.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít đa số phân bổ ở

A. Khu vực Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.

B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

C. Khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Bắc Á.

D. Khu vực Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.

Câu 2:

Tỉ lệ tăng thêm dân sinh của châu Á hạn chế đáng chú ý là do

A. gửi cư.

B. phân bổ lại dân sinh sống.

C. tiến hành quyết sách dân sinh plan hóa mái ấm gia đình.

D. thú vị nhập cảnh.

Câu 3:

Chủng Môn-gô-lô-it đa số phân bổ ở chống nào là sau đây?

A. Khu vực Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.

B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

C. Bắc Á, Đông Á, Khu vực Đông Nam Á.

Xem thêm: một tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì

D. Khu vực Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.

Câu 4:

Quốc gia sầm uất dân nhất châu Á là

A. Trung Quốc.

B. Thái Lan.

C. VN.

D. đè Độ.

Câu 5:

Chủng tộc đa số ở Khu vực Đông Nam Á là

A. Ơ-rô-pê-ô-it.

B. Môn-gô-lô-it.

C. Ô-xtra-lô-it.

D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

Câu 6:

Đặc điểm dân sinh sống, xã hội châu Á là

A. Một lục địa sầm uất dân nhất trái đất.

B. Dân cư nằm trong nhiều chủng tộc.

C. Nơi thành lập và hoạt động của những tôn giáo rộng lớn.

D. Tất cả những ý bên trên.

Câu 7:

Chủng Ô-xtra-lô-it đa số phân bổ ở chống nào là sau đây?

A. Khu vực Đông Nam Á, Trung Á.

B. Tây Nam Á, Trung Á.

C. Bắc Á, Đông Á.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện là không đúng?

D. Khu vực Đông Nam Á, Nam Á.