hai sóng kết hợp là hai sóng có

Câu hỏi:

01/05/2020 59,611

A. nằm trong phương, nằm trong tần số và chừng lệch sóng ko đổi

Bạn đang xem: hai sóng kết hợp là hai sóng có

Đáp án chủ yếu xác

B. nằm trong tần số. Cùng phương

C. nằm trong biên chừng. Cùng tần số

D. cùng phương, hiệu số trộn ko thay đổi theo gót thời gian

Đáp án A

Hai sóng phối kết hợp sở hữu nằm trong phương, tần số và chừng lệch sóng ko đổi

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một diện tích S S đặt điều vô kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B, góc thân mật vectơ chạm màn hình kể từ và vectơ pháp tuyến của mặt S là α. Từ trải qua diện tích S S được xem theo gót công thức:

A. Ф = BStanα

B. Ф = BSsinα

C. Ф = BScosα

D. Ф = BScotanα

Câu 2:

Một con cái rung lắc lốc xoáy xấp xỉ điều hoà có

A. chu kỳ luân hồi tỉ lệ thành phần với lượng vật

B. chu kỳ luân hồi tỉ lệ thành phần với chừng cứng lò xo

C. chu kỳ luân hồi tỉ lệ thành phần với căn bậc nhì của lượng vật

D. chu kỳ luân hồi tỉ lệ thành phần với căn bậc nhì của chừng cứng của lò xo

Câu 3:

Một mạch điện kín gồm mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động ξ = 12 V, năng lượng điện trở vô r = 2 Ω mắc với năng lượng điện trở thuần R. Để năng suất hấp phụ ở mạch ngoài là 16 W thì hiệu suất của nguồn lúc đó có thể nhận giá trị là

A. H = 39%

Xem thêm: soạn văn con chào mào

B. H = 98%

C. H = 60%

D. H = 67%

Câu 4:

Tốc chừng truyền sóng cơ sắp xếp theo gót thứ tự giảm dần trong những môi trường

A. rắn, lỏng, khí

B. khí, lỏng, rắn

C. rắn, khí, lỏng

D. lỏng, khí, rắn

Câu 5:

Một nguồn sóng có phương trình u0 = 6cos(ωt) centimet tạo đi ra sóng cơ lan truyền vô không khí. Phương trình sóng của phần tử môi trường tại điểm nằm cách nguồn sóng đoạn d là u=6cos2πt0,5-d5 cm, với d sở hữu đơn vị chức năng mét, t sở hữu đơn vị chức năng giây. Tốc chừng truyền sóng có mức giá trị là

A. v = 10 m/s

B. v = 100 m/s

C. v = 10 cm/s

D. v = 100 cm/s

Câu 6:

Một hóa học điểm tiến hành bên cạnh đó nhì xấp xỉ sở hữu biên chừng theo lần lượt là 8 centimet và 16 centimet, chừng lệch sóng thân mật bọn chúng là π/3. Biên chừng xấp xỉ tổ hợp là

A. 78

B. 83

C. 38

Xem thêm: c2h50h ra c2h4

D. 87