hai quả cầu nhỏ có điện tích 10^ 7

Câu hỏi:

29/05/2020 77,315

D. r = 6 (cm)

Bạn đang xem: hai quả cầu nhỏ có điện tích 10^ 7

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường tạo nên vày năng lượng điện Q = 5.10-9 (C), bên trên một điểm nhập chân ko cơ hội năng lượng điện một khoảng tầm 10 (cm) có tính rộng lớn là

A. E = 0,450 (V/m)

B. E = 0,225 (V/m)

C. E = 4500 (V/m)

D. E = 2250 (V/m)

Câu 2:

Công thức xác lập độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tạo nên vày năng lượng điện Q < 0, bên trên một điểm nhập chân ko, cơ hội năng lượng điện Q một khoảng tầm r là

A. E=9.109Qr2

B. E=-9.109Qr2

C. E=9.109Qr

D. E=-9.109Qr

Câu 3:

Hai năng lượng điện điểm cân nhau được bịa đặt nội địa (ε = 81) xa nhau 3 (cm). Lực đẩy thân thích bọn chúng vày 0,2.10-5 (N). Hai năng lượng điện đó

Atrái du, đ ln là 4,472.10-2 (μC)

Bcùng du, đ ln là 4,472.10-10 (μC)

Xem thêm: thực hành tiếng việt lớp 10 trang 50

C. trái du, đ ln là 4,025.10-9 (μC)

Dcùng du, đ ln là 4,025.10-3 (μC)

Câu 4:

Ba năng lượng điện q y sì nhau được bịa đặt cố định và thắt chặt bên trên phụ thân đỉnh của một tam giác đều phải có cạnh a. Độ rộng lớn độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên tâm của tam giác bại liệt là

A. E=9.109Qa2

B. E=9.3.109Qa2

C. E=9.9.109Qa2

D. E=0

Câu 5:

Một năng lượng điện điểm dương Q nhập chân không khiến rời khỏi bên trên điểm M cơ hội năng lượng điện một khoảng tầm r = 30 (cm), một năng lượng điện ngôi trường với độ mạnh E = 30000 (V/m). Độ rộng lớn năng lượng điện Q là

A. Q = 3.10-5 (C)

B. Q = 3.10-6 (C)

C. Q = 3.10-7 (C)

D. Q = 3.10-8 (C)

Câu 6:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng

A. Điện ngôi trường tĩnh là vì những phân tử đem năng lượng điện đứng yên tĩnh sinh ra

B. Tính hóa học cơ phiên bản của năng lượng điện ngôi trường là nó tính năng lực năng lượng điện lên năng lượng điện bịa đặt nhập nó

C. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện tính năng lên một năng lượng điện bịa đặt bên trên điểm bại liệt nhập năng lượng điện trường

Xem thêm: nhật kí tập bơi

D. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện tính năng lên một năng lượng điện dương bịa đặt bên trên điểm bại liệt nhập năng lượng điện trường