hai điện tích q1=5.10^ 9 q2= 5.10^ 9 đặt tại hai điểm cách nhau 10cm

Câu hỏi:

16/05/2020 98,787

Hai năng lượng điện điểm q1=5.109C,q2=5.109C đặt bên trên nhị điểm cách nhau chừng 10 centimet nhập chân ko. Lấy k=9.109N.m2/C2. Độ rộng lớn độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm phía trên đường thẳng liền mạch trải qua nhị năng lượng điện và cơ hội đều nhị năng lượng điện là:

Bạn đang xem: hai điện tích q1=5.10^ 9 q2= 5.10^ 9 đặt tại hai điểm cách nhau 10cm

D. E = 18000 V/m.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D.

Điểm phía trên đường thẳng liền mạch trải qua địa điểm trải qua nhị năng lượng điện là trung điểm của q1 và q2

Hai năng lượng điện điểm q1 = 5.10^-9 C, q2 = -5.10^-9 C bịa đặt (ảnh 1)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường của một năng lượng điện điểm bên trên A vì chưng 36V/m, bên trên B vì chưng 9V/m. Hỏi độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên trung điểm C của AB vì chưng từng nào, biết nhị điểm A, B phía trên và một lối sức?

A. 16 V/m.

B. 25 V/m.

C. 30 V/m.

D. 12 V/m.

Câu 2:

Nếu nguyên vẹn tử oxi bị mất mặt không còn electron nó đem năng lượng điện tích 

A. +1,6.10-19 C. 

B. 1,6.10-19 C.

C. +12,8.10-19 C. 

D. -12,8.10-19 C.

Câu 3:

Hai năng lượng điện điểm q1=108C,q2=3.108C đặt nhập không gian bên trên nhị điểm A và B cách nhau chừng 8 centimet. Đặt năng lượng điện điểm q=108C tại điểm M bên trên lối trung trực của đoạn trực tiếp AB và cơ hội AB một khoảng tầm 3cm. Lấy k=9.109N.m2/C2. Lực năng lượng điện tổ hợp tự q1, q2 tác dụng lên q có tính rộng lớn là:

A. 1,14.103N.

B. 1,04.103N.

Xem thêm: theo cách nhìn của nhà thơ điều bố dành cho trẻ có gì khác so với điều bà và mẹ dành cho trẻ

C. 1,23.103N.

D. 1,44.103N.

Câu 4:

Hai trái khoáy cầu sắt kẽm kim loại như thể nhau đem năng lượng điện q1 và q2 với |q1|=|q2| , fake bọn chúng lại ngay sát thì bọn chúng bú mớm nhau. Nếu mang đến bọn chúng xúc tiếp nhau rồi tiếp sau đó tách rời khỏi thì từng trái khoáy cầu tiếp tục đem năng lượng điện tích 

A. q = q1.

B. q = 0.

C. q = 2q1

D. q = 0,5q1

Câu 5:

Hai năng lượng điện vị trí đặt ngay sát nhau, nếu như khoảng cách đằm thắm bọn chúng giảm xuống gấp đôi thì lực tương tác tĩnh năng lượng điện đằm thắm bọn chúng sẽ

A. Tăng gấp đôi.

B. Tăng 4 phen.

C. Giảm gấp đôi.

D. Giảm 4 phen.

Câu 6:

Khi nói tới electron tuyên bố nào là sau đó là ko đúng? 

A. Hạt êlectron là phân tử đem năng lượng điện âm, có tính rộng lớn 1,6.10-19 C. 

B. Hạt êlectron là phân tử đem lượng m = 9,1.10-31kg. 

C. Nguyên tử rất có thể mất mặt hoặc nhận tăng êlectron nhằm trở nên ion. 

Xem thêm: nguồn gốc xuất thân của thạch sanh có gì đặc biệt

D. Êlectron ko thể dịch rời kể từ vật này sang trọng vật không giống.