gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa biến thiên

Câu hỏi:

19/10/2019 94,924

Bạn đang xem: gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa biến thiên

A. nằm trong tần số và ngược trộn với li phỏng.

Đáp án chủ yếu xác

B. không giống tần số và ngược trộn với li phỏng.

C. không giống tần số và nằm trong trộn với li phỏng.  

D. nằm trong tần số và nằm trong trộn với li phỏng.

Đáp án: A

 Gia tốc của một hóa học điểm xê dịch điều tiết a = - ω2x, tốc độ vươn lên là thiên nằm trong tần số và  ngược trộn với li phỏng x.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong xê dịch điều tiết thì li phỏng, véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ là tía đại lượng đem điểm công cộng là

A. Cùng trộn

B. Cùng biên độ 

C. Cùng tần số góc 

D. Cùng trộn ban đầu

Câu 2:

Một hóa học điểm xê dịch điều tiết bên trên trục Ox. Khi cút từ vựng trí biên về địa điểm cân đối thì

A. động năng của hóa học điểm hạn chế.  

B. khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời của hóa học điểm hạn chế.

C. khuôn khổ li phỏng của hóa học điểm tăng. 

D. khuôn khổ tốc độ của hóa học điểm hạn chế.

Câu 3:

Đồ thị trình diễn sự vươn lên là thiên của véc tơ vận tốc tức thời theo đuổi li phỏng nhập xê dịch điều tiết đem hình dạng nào là sau đây?

A. Đường parabol

Xem thêm: soạn bài thánh gióng lớp 6 tập 2

B. Đường tròn 

C. Đường elip

D. Đường hypebol

Câu 4:

Chọn tuyên bố sai: Lực tính năng nhập hóa học điểm xê dịch điều hoà

A. Có biểu thức F = -kx . 

B. Có khuôn khổ ko thay đổi theo đuổi thời hạn.

C. Luôn thiên về địa điểm cân đối.

D. Biến thiên điều hoà theo đuổi thời hạn.

Câu 5:

Tại thời gian t thì tích của li phỏng và véc tơ vận tốc tức thời của vật xê dịch điều hoà có mức giá trị âm (x.v < 0), Lúc cơ vật đang được vận động.

A. nhanh chóng dần dần đều về địa điểm cân đối.

B. lừ đừ dần dần đều về địa điểm biên.

C. nhanh chóng dần dần về địa điểm cân đối.

D. lừ đừ dần dần về địa điểm biên.

Câu 6:

Trong xê dịch điều tiết, véc tơ vận tốc tức thời tức thời của vật xê dịch bên trên 1 thời điểm t luôn

A. Sớm pha π2 so với li phỏng dao động  

B. Cùng trộn với li phỏng dao động

C. Lệch pha π2 so với li phỏng dao động

D. Ngược trộn với li phỏng dao động

Xem thêm: soạn bài trợ từ thán từ lớp 8

TÀI LIỆU VIP VIETJACK