em hãy sưu tầm và giới thiệu một thành tựu về nền văn minh đại việt


Hãy nêu những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

? mục 1.1

Bạn đang xem: em hãy sưu tầm và giới thiệu một thành tựu về nền văn minh đại việt

Trả câu nói. thắc mắc mục 1.1 trang 100 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Sơ đồ vật 15, hãy nêu những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 1.1 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt:

- Tổ chức cỗ máy tổ quốc không ngừng nghỉ được đầy đủ và gia tăng kể từ TW cho tới khu vực. .

- Sở máy tổ quốc tạo thành lục bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công.

- Cấp hành chủ yếu TW gồm: vua, quan tiền đại thần, những cơ sở giám sát.

- Cấp TW gồm những: đạo/ quá tuyên, phủ, huyện/ châu, xã hoặc phường hoặc sách,…

Quảng cáo

? mục 1.2

Trả câu nói. thắc mắc mục 1.2 trang 101 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề, tư liệu, hãy nêu và phân tách tầm quan trọng của pháp luật so với sự cải cách và phát triển của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 1.2 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan tầm quan trọng của pháp luật so với sự cải cách và phát triển của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Vai trò của pháp luật so với sự cải cách và phát triển của nền văn minh Đại Việt:

- Nhà nước tăng mạnh quản lý và vận hành xã hội trải qua pháp luật.

- Năm 1042, bên dưới triều Lý Thái Tông, phát hành cỗ luật thứ nhất vô lịch sử vẻ vang là cỗ luật Hình thư, lưu lại mốc cần thiết vô lịch sử vẻ vang pháp quyền Việt.

- Sở luật bên dưới triều Trần, Hậu Lê và Nguyễn đều được phát hành ổn định toan trật tự động xã hội.

- Nội dung hầu hết trong những cỗ luật là tôn vinh tính dân tộc bản địa, tự do vương quốc, đảm bảo an toàn quyền lực tối cao của giai tầng cai trị, đảm bảo an toàn quyền lợi quần chúng, vô cơ bao hàm cả quyền lợi và nghĩa vụ của phụ nữ giới.

? mục 2.1

Trả câu nói. thắc mắc mục 2.1 trang 102 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và tư liệu, hãy:

- Nêu những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về nông nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

- Phân tích tác dụng của những trở nên tựu cơ so với sự cải cách và phát triển của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 2.1 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về nông nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về nông nghiệp của nền văn Đại Việt:

- Nhà nước triển khai nhiều quyết sách quan hoài cải cách và phát triển nông nghiệp như đắp điếm đê, tổ chức triển khai khai thác.

-Trong triều đình có khá nhiều chức quan tiền quản lý và vận hành, giám sát như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ.

Phân tích tác dụng của những trở nên tựu so với sự cải cách và phát triển của nền văn minh Đại Việt:

- Nông nghiệp là ngành kinh tế tài chính chủ yếu với cây xanh là lúa nước.. Canh tác nông nghiệp đòi hỏi công thức phát hành mới mẻ và cải cách và phát triển.

- Công cuộc khai thác khu đất nông nghiệp gắn kèm với việc toan cư kiến tạo bản thôn, góp thêm phần không ngừng mở rộng cương vực và tăng mạnh khả năng  chống thủ tổ quốc.

- Nhà nước tăng mạnh chuyển động quần chúng chống thủ đắp điếm đê ngăn lũ bên trên quy tế bào to lớn tạo hình một khối hệ thống kênh mương, giao thông đường thủy hoàn hảo vô toàn quốc.

? mục 2.2

Trả câu nói. thắc mắc mục 2.2 trang 102 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.2, hãy nêu những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của tay chân nghiệp Đại Việt. Phân tích tác dụng của tay chân nghiệp so với nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 2.2 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về tay chân nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về tay chân nghiệp của nền văn minh Đại Việt:

- Thủ công nghiệp truyền thống lâu đời kế tiếp giữ lại và trừng trị triển: mạng lụa, đồ vật gốm, đồ vật trang sức đẹp, rèn Fe, đúc đồng, thực hiện giấy tờ, nhuộm,..

- phần lớn nghề nghiệp không giống xuất hiện nay, như thực hiện giành tô trau, thực hiện giấy tờ, xung khắc bạn dạng in,...

- Thế kỷ XVI-XVII, có khá nhiều thôn nghề nghiệp tay chân có tiếng với thành phầm đa dạng chủng loại và tinh ma xảo.

Tác động của tay chân nghiệp so với nền văn minh Đại Việt:

- Cục Bách tác và những quan tiền xưởng bên trên Thăng Long là điểm phát hành vật dụng đáp ứng tổ quốc vua, quan tiền vô triều đình. Các sinh hoạt hầu hết là đúc chi phí sắt kẽm kim loại, đóng góp thuyền rộng lớn, phát hành tranh bị cho tới quân group.

- Sự cải cách và phát triển của tay chân nghiệp vừa phải đáp ứng nhu cầu nhu yếu của quần chúng nội địa, vừa phải tạo nên được thành phầm nhằm trao thay đổi với thương nhân quốc tế.

? mục 2.3

Trả câu nói. thắc mắc mục 2.3 trang 103 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.3, hãy:

- Nêu những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của thương nghiệp Đại Việt.

- Nêu tầm quan trọng của khu đô thị so với sự cải cách và phát triển của nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 2.3 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về thương nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của thương nghiệp Đại Việt:

- Chợ thôn và chợ thị trấn được tạo hình và cải cách và phát triển, sinh hoạt kinh doanh trong số những thôn, những vùng nội địa ra mắt sống động. 

- Kinh đô Thăng Long trở nên trung tâm kinh doanh sầm uất và cải cách và phát triển bên dưới thời Lý, Trần và Lê Sơ. Nhờ sinh hoạt kinh doanh sầm uất những khu đô thị cổ từ từ tạo hình và cải cách và phát triển.

Vai trò của khu đô thị so với sự cải cách và phát triển của văn minh Đại Việt:

- Kích quí không ngừng mở rộng thị ngôi trường nội địa và ngoài nước.

- Thương nhân quốc tế cho tới Đại Việt trao thay đổi về kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống.

- Một lối sinh sống trở nên thị mới mẻ tạo hình, chủ yếu vô quy trình tiến độ thế kỷ 16-19, 

- Các giáo sĩ phương Tây quảng bá đạo Thiên Chúa, phát minh đi ra chữ Quốc Ngữ.

? mục 3.1

Trả câu nói. thắc mắc mục 3.1 trang 104 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.4, hãy nêu những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng của văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 3.1 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng của văn minh Đại Việt.

Lĩnh vực

Thành tựu

Tư tưởng

- Phật giáo đem tác động về mặt mũi chủ yếu trị, xã hội mạnh mẽ và tự tin bên dưới thời Lí, Trần

- Tư tưởng Nho giáo: gắn kèm với sinh hoạt tiếp thu kiến thức, thi tuyển kể từ thời Lý, Trần, Lê Sơ

- Dưới thời Lê Sơ, Nho giáo nằm tại duy nhất.

Tôn giáo

- Phật giáo thịnh trị bên dưới thời Lí, Trần, mức độ tác động mạnh trên tầng lớp cai trị và dân gian giảo.

- Đạo giáo: hài hòa nằm trong tín ngưỡng bạn dạng địa

Tín ngưỡng

Thờ cúng tổ tiên, thờ trở nên Hoàng thôn, thờ kiểu mẫu, thờ những vị nhân vật dân tộc bản địa, thờ tổ nghề

? mục 3.2

Trả câu nói. thắc mắc mục 3.2 trang 105 SGK Lịch Sử 10 

Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Hình 15.5, hãy:

- Trình bày những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về dạy dỗ của Đại Việt.

- Nêu địa điểm của Văn Miếu- Văn Miếu Quốc Tử Giám so với sự cải cách và phát triển của văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 3.2 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về dạy dỗ của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

* Những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về dạy dỗ của nền văn minh Đại Việt:

- Hệ thống dạy dỗ được không ngừng mở rộng, hầu hết nhằm mục đích huấn luyện và giảng dạy đội hình quan tiền lại cho tới cỗ máy tổ chức chính quyền.

- Năm 1070, mái ấm Lý cho tới dựng Văn Miếu tạc tượng Chu Công, Khổng Tử.

- Năm 1075, mái ấm Lý phanh khoa đua nhằm tuyển chọn lựa chọn nhân tài.

- Năm 1076, vua Lý xây dựng Văn Miếu Quốc Tử Giám nhằm dạy dỗ cho tới hoàng tử, công chúa.

- Từ thời Trần xây dựng Quốc học viện chuyên nghành cho tới con em của mình quan tiền lại tiếp thu kiến thức. 

- Có lớp học tập cá nhân ở những thôn xã. Từ thời Lê Sơ, con em của mình dân gian cũng khá được tới trường, lên đường đua, khối hệ thống ngôi trường học tập không ngừng mở rộng bên trên toàn quốc.

- Thi cử được tổ chức triển khai chủ yếu quy và trải qua chuyện 3 vòng đua (Hương, Hội, Đình) và đem mẫu mã vinh danh.

* Vị trí của Văn Miếu- Văn Miếu Quốc Tử Giám so với sự cải cách và phát triển của văn minh Đại Việt:

- Năm 1070, bên dưới triều vua Lý Thánh Tông xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử và Chu Công.

- Đến thời vua Lý Nhân Tông năm 1076, Văn Miếu trở nên Văn Miếu Quốc Tử Giám là điểm dạy dỗ học tập cho tới hoàng tử, công chúa trở nên ngôi trường Đại học tập thứ nhất vô lịch sử vẻ vang dạy dỗ VN.

Xem thêm: tăng trương lực cơ sinh lý

- Đến thời Lê Sơ năm 1484, triều đình bịa lệ xướng danh và xung khắc thương hiệu những tiến sỹ vô bia đá ở Văn Miếu.

? mục 3.3

Trả câu nói. thắc mắc mục 3.3 trang 106 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề, hãy nêu những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về văn học tập và chữ ghi chép của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 3.3 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về văn học tập và chữ ghi chép của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Lĩnh vực

Thành tựu

Chữ viết

Sáng tạo nên chữ Nôm. 

- Triều Hồ và Tây Sơn khuyến nghị dùng chữ Nôm vô văn tự động. 

-  Thế kỷ loại XVII, chữ Quốc ngữ Ra đời và được sử dụng

Văn học tập chữ Hán

- Phát triển và đạt nhiều trở nên tựu. 

- Nội dung hầu hết mệnh danh truyền thống lâu đời yêu thương nước, niềm kiêu hãnh dân tộc bản địa. 

- Thể loại: đái thuyết chương hồi, truyện ký,...

Văn học tập chữ Nôm

Từ thế kỉ XIII -XVI-XIX. 

- Ca ngợi tình thương quê nhà, tổ quốc, trái đất, phê phán một phần tử quan tiền lại cường hào và phản ánh những bất công vô xã hội, tôn vinh vẻ rất đẹp trái đất...

Văn học tập dân gian

- Duy trì và cải cách và phát triển mạnh trong những thế kỷ XVI-XVIII. 

- Phản ánh tâm tư nguyện vọng, tình thương trái đất, tổ quốc với khá nhiều phân mục đa dạng và phong phú như thơ ca, châm ngôn, hò vè, hát, truyện cổ tích,...

? mục 3.4

Trả câu nói. thắc mắc mục 3.4 trang 106 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề vô Bảng 15, hãy nêu trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về khoa học tập, kỹ năng của nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 3.4 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về khoa học tập và nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về khoa học tập và nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt:

- Sử học: 

+ Cơ quan: Quốc Sử Viện. 

+ phần lớn cỗ sử lớn: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư…

- Địa lý: Dư địa chí (Nguyễn Trãi), Hồng Đức bạn dạng đồ vật (triều Lê Sơ) và triều Nguyễn đem Gia Định trở nên thông chí (Trịnh Hoài Đức),...

- Quân sự: Binh thư yếu hèn lược và Vạn Kiếp tông túng bấn truyền thư của Trần Quốc Tuấn; Hổ trướng khu vực cơ (Đào Duy Từ- Lê Trung Hưng).

- Y học: Nguyễn vịn Tĩnh- Lê Tĩnh với kiệt tác Nam dược thần hiệu và Lê Hữu Trác- Hải Thượng Lãn Ông với kiệt tác Hải Thượng nó tông tâm lĩnh.

- Toán học: Tác phẩm Đại trở nên toán pháp của Lương Thế Vinh và Lập trở nên toán pháp Vũ Hữu.

- Kỹ thuật: Đúc súng thần cơ, đại chưng, đóng góp thuyền chiến (Cổ Lâu), kiến tạo trở nên lũy (Hoàng trở nên Thăng Long và kinh trở nên Huế).

? mục 3.5

Trả câu nói. thắc mắc mục 3.5 trang 108 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.7, hãy:

- Trình bày những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về nghệ thuật và thẩm mỹ của nền văn minh Đại Việt.

- Nêu độ quý hiếm của “An Nam tứ đại khí” so với nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 3.5 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về nghệ thuật và thẩm mỹ của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội về nghệ thuật và thẩm mỹ của nền văn minh Đại Việt:

- Nghệ thuật loài kiến trúc:

- Hệ thống hoàng cung, miếu, tháp, trở nên quách được kiến tạo ở nhiều điểm, với quy tế bào rộng lớn và vững vàng trãi. 

- Tiêu biểu: Hoàng trở nên Thăng Long, trở nên mái ấm Hồ, trở nên Lam Kinh, miếu Một Cột, Sùng Thiện Diên Linh, miếu Trấn Quốc, miếu Phật Tích. 

- Âm nhạc: nhạc dân gian giảo, nhạc cung đình,…; nhạc cụ phong phú: trống không, đàn bầu, sáo, chi tiêu, đàn giành, đàn tỳ bà, đàn nguyệt, đàn thập lục,… Nghệ thuật sảnh khấu cải cách và phát triển với khá nhiều mô hình, như hát chèo, hát tuồng, hát quan tiền chúng ta, hát bội,…

- Lễ hội: nhiều mô hình như hội múa, đầu năm Nguyên đán, lễ Tịch Điền, Thanh minh, Đoan Ngọ,… 

“ An Nam tứ đại khí” bao gồm tư công trình xây dựng rộng lớn bên dưới nhị triều đại Lý- Trần: tượng Phật miếu Quỳnh Lâm, vạc Phổ Minh, chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên. Được xem là tư kỳ quan tiền, tư quốc bảo của thời đại Lý- Trần. Trải trải qua nhiều dịch chuyển lịch sử vẻ vang tư bảo vật này không thể, song bọn chúng vẫn hiện lên trong những sự tích, nhắc nhở về 1 thời đại thịnh Phật giáo và những độ quý hiếm kiêu hãnh dân tộc bản địa nhưng mà bọn chúng đưa đến.

? mục 4

Trả câu nói. thắc mắc mục 4 trang 109 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.8, hãy đánh giá về điểm mạnh, giới hạn và phân tách chân thành và ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 4 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan điểm mạnh và giới hạn , chân thành và ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

* Nhận xét về ưu thế của văn minh Đại Việt:

- Là một nền tảng nông nghiệp lúa nước, tạo hình dựa vào sự thừa kế của văn minh Văn Lang- Âu Lạc, chia sẻ với những nhân tố phía bên ngoài.

- Phát triển rực rỡ tỏa nắng bên trên từng nghành nghề cuộc sống xã hội nằm trong với việc tồn bên trên của Đại Việt.

- Yếu tố lòng tin xuyên thấu là truyền thống lâu đời yêu thương nước, nhân ái, nhân bản và tính xã hội thâm thúy.

 * Nhận xét về giới hạn của văn minh Đại Việt:

- Chính sách “ trọng nông ức thương” làm cho nền phát hành sản phẩm & hàng hóa còn nhiều giới hạn.

- Lĩnh vực khoa học tập nghệ thuật ko cải cách và phát triển.

- Kinh tế nông nghiệp, tính đóng góp của thôn xã tác động cho tới tư tưởng trái đất tính thủ động và thiếu thốn phát minh của cá nhân- xã hội.

- Đời sinh sống lòng tin tồn trên rất nhiều nhân tố duy tâm.

* Ý nghĩa:

- Thể hiện nay mức độ phát minh và truyền thống lâu đời làm việc bền vững của những mới người Việt.

- Điều khiếu nại văn hóa-kinh tế- chủ yếu trị là nền móng và ĐK cần thiết tạo thành sức khỏe dân tộc bản địa vô công việc đấu giành dựng nước và lưu nước lại.

- Văn minh Việt cổ có mức giá trị so với dân tộc- vương quốc và một số trong những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của văn minh Đại Việt đang được UNESCO ghi danh.

Luyện luyện Câu 1

Trả câu nói. thắc mắc mục rèn luyện trang 109 SGK Lịch Sử 10

1. Vẽ sơ đồ vật suy nghĩ bao quát những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt bên trên những lĩnh vực: chủ yếu trị, kinh tế tài chính, tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng, dạy dỗ, văn học tập, nghệ thuật và thẩm mỹ, khoa học tập, kỹ năng.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng bài xích 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Luyện luyện Câu 2

2. Kể thương hiệu những trở nên tựu của nền văn minh Đại Việt còn lưu lưu giữ, tồn bên trên cho tới ngày này nhưng mà em biết. Hãy nêu độ quý hiếm của những trở nên tựu cơ.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng bài xích 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

- Hoàng trở nên Thăng Long: Di tích Hoàng Thành là một trong những giáo cụ trực quan tiền chân thật về lịch sử vẻ vang, là mối cung cấp cung ứng nhiều tư liệu rất dị, minh hội chứng thuyết phục vị thế của thủ đô hà nội là kinh thành của nước Đại Việt, kể từ cơ góp thêm phần nâng lên nắm vững của những người dân về quy trình cải cách và phát triển thủ đô hà nội và lịch sử vẻ vang dân tộc bản địa.

- Kinh trở nên Huế:là di tích lịch sử quý giá mang giá trị truyền thống thâm thúy, những đường nét văn hóa truyền thống cung đình như Nhã nhạc cung đình Huế, siêu thị cung đình góp thêm phần làm ra đường nét đặc trưng của Huế mà ko tìm kiếm được ở ngẫu nhiên điểm này không giống.

Vận dụng Câu 1

Trả câu nói. thắc mắc mục áp dụng trang 109 SGK Lịch Sử 10

1. Hãy trình làng với khác nước ngoài về một trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng bài xích 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Múa rối nước:

Múa rối nước đã Ra đời chừng rộng lớn 10 thế kỷ trước ở vùng châu thổ sông Hồng. Loại hình này thông thường biểu diễn vô thời gian lễ, hội thôn, ngày phấn khởi, ngày Tết, sử dụng con rối diễn trò, biểu diễn kịch bên trên mặt nước. Trò rối nước cũng được xem là đường nét văn hóa truyền thống phi vật thể rực rỡ của dân tộc bản địa Việt Nam. Là một mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ sảnh khấu nên nghệ thuật và thẩm mỹ múa rối nước cũng mang tính chất tổ hợp, nhiều diện của khá nhiều bộ phận, tuy nhiên múa rối nước cũng đều có cái rất dị, diệu kỳ, thú vị kể từ sảnh khấu, chống trò, quân rối cho tới những nhân tố kỳ ảo khác ví như máy điều khiển và tinh chỉnh nghệ nhân, trò và tích trò.

Câu 2

2. Sưu tầm tư liệu về một trở nên tựu của nền văn minh Đại Việt nhằm thuyết trình với thầy cô và bàn sinh hoạt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng bài xích 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết: 

Thành mái ấm Hồ:

Thành mái ấm Hồ bắt đầu khởi công vô ngày xuân năm Đinh Sửu. Mục đích của việc xây thành này là nhằm buộc vua Trần Nhân Tông cần dời kinh thành kể từ Thăng Long về Thanh Hóa, nhằm mục đích lật sụp đổ triều Trần. Đến năm 1400, Hồ Quý Ly đăng quang vua, lấy quốc hiệu là Đại Ngu. Thành mái ấm Hồ chính thức trở thành kinh đô của triều đại mới mẻ. Thành Nhà Hồ đem vị trí khá hiểm trở, ưu thế về phòng vệ quân sự chiến lược rộng lớn là trung tâm chủ yếu trị, kinh tế tài chính và văn hoá. Vị trí xây trở nên quan trọng trọng yếu, đem sông nước xung quanh, đem núi non hiểm trở, vừa phải tăng thêm ý nghĩa kế hoạch chống thủ, vừa phải đẩy mạnh được ưu thế giao thông vận tải thủy cỗ.


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sử 10 - Cánh Diều - Xem ngay

Xem thêm: bài thơ chiều biên giới

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết hùn học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.